Budżet obywatelski Sanok 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Sanok 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.08.2017 - 31.08.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 29.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 02.10.2017
  4. Głosowanie 09.10.2017 - 22.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 06.11.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Sanok 2017: zasady

Budżet Obywatelski w Sanoku został wprowadzony w 2015 roku. Na 2018 rok mieszkańcy mieli do dyspozycji 420 tysięcy złotych, które zostały podzielone między dzielnice miasta w równych częściach. Oznacza to, że na każdą dzielnicę przypadło 60 tys. zł.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego projekty mogą dotyczyć działań inwestycyjnych i remontowych oraz działań społeczno-kulturalno-oświatowych i zdrowotnych o charakterze nieinwestycyjnym.
Projekty które zostaną zweryfikowane pod względem możliwości ich realizacji są przekazane do głosowania.
Mieszkańcy mogli oddawać głosy tylko na te projekty, które dotyczą ich dzielnicy. Mieszkańcy Sanoka mogą głosowali online albo tradycyjnie - wrzucając kartę do urny. Na projekt realizowany w danej dzielnicy mogły głosować wszystkie osoby które zamieszkują stale daną dzielnicę. W przypadku głosowania osoby małoletniej, jej opiekun prawny musi dołączyć zgodę na uczestnictwo w głosowaniu.
Do 31 sierpnia 2017 roku było składanie projektów, od 9 do 22 października - głosowanie, ogłoszenie wyników - 6 listopada, realizacja od 1 stycznia 2018 roku.
Zadania które uzyskały największą ilość głosów w poszczególnych dzielnicach zostały przyjęte do realizacji.
W Dzielnicy Błonie: Błonie Fit – żyj zdrowo i sportowo
W Dzielnicy Dąbrówka: Uzupełnienie nawierzchni i ogrodzenie na placu zabaw
W Dzielnicy Olchowce: Dokończenie budowy ul. Batorego wraz ze zmianą organizacji ruchu
W Dzielnicy Posada: Strefa aktywnego wypoczynku – siłownia zewnętrzna
W Dzielnicy Śródmieście: edukacyjno-rekreacyjne zagospodarowanie Parku Miejskiego
W Dzielnicy Wójtowstwo: Remont ul. Modrzewiowej
W Dzielnicy Zatorze: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kenara (między ul. Warzywną a ul. Głowackiego)

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Sanok

Lokalizacja: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok Telefon 13 4652811
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości