Budżet obywatelski Sandomierz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Sandomierz 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.04.2018 - 10.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.05.2018 - 29.06.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.08.2018
  4. Głosowanie 03.09.2018 - 21.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 15.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Sandomierz 2018: zasady

Budżet Obywatelski w Sandomierzu składa się z dwóch segmentów: Jest to budżet mały od 5 do 25 tysięcy złotych i duże projekty od 25 do 50 tysięcy złotych. - W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane zadania, które wynikają z ustawy o samorządzie, które nie wykraczają poza upoważnienia samorządu - przypomina burmistrz Marek Bronkowski. - Jest pewna nowość.
W budżecie nie będzie można realizować tak zwanych imprez cyklicznych, które były ujęte w zeszłorocznym budżecie. Dajemy tu szerszą innym projektom.

Na małe projekty w budżecie Sandomierza zarezerwowano 75 tysięcy złotych, na duży projekt do 300 tysięcy złotych. Aby projekt mógł się zakwalifikować do rozpatrzenia musi być podpisany przynajmniej przez 200 osób.
Zgłaszanie projektów trwało od 20 kwietnia do 10 maja. Weryfikacja projektów trwała do 29 czerwca, publikacja zadań do 31 lipca, losowanie kolejności projektów na listach do 20 sierpnia.

Głosowanie mieszkańców - tu obowiązuje zmiana - zaplanowano od 3 do 21 września

Oto zwycięskie projekty.
Projekty duże:
- Sandomierska siłownia plenerowa przy ul. Dr. Zygmunta Schinzla. Zadanie polega na budowie i wyposażeniu w elementy małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej tzw. „siłowni na wolnym powietrzu”. Projekt propaguje zdrowe oraz aktywne spędzanie wolnego czasu zarówno dla młodzieży jak i osób starszych.
- W zdrowym ciele zdrowy duch! Budowa siłowni zewnętrznej (ul. Wielowiejska). Zadanie polega na zaadaptowaniu niewykorzystanej części placu zabaw pod siłownię zewnętrzną oraz montażu oświetlenia solarnego lub ledowego. Projekt stanowi alternatywę dla tradycyjnych siłowni i klubów fitness, dla mieszkańców którzy propagują aktywny tryb życia.
- Zewnętrzne gry podwórkowe. Zadanie będzie realizowane przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej ul. Flisaków. To zestaw wielu gier planszowych i zręcznościowych, które będą służyć dzieciom do zabawy zarówno podczas czasu wolnego jak i atrakcyjnego spędzania przerw między lekcjami.
Projekty małe:
MULTIROOM – multimedialny pokój dla mieszkańców Sandomierza w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Interaktywna przestrzeń, w której odbiorcy – Mieszkańcy Sandomierza – będą mogli korzystać z osiągnięć nowoczesnej techniki w celach edukacyjnych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Sandomierzu

Lokalizacja: Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz Telefon 15 8154101
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości