Budżet obywatelski Sandomierz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Sandomierz 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.04.2018 - 10.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.05.2018 - 29.06.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.08.2018
  4. Głosowanie 03.09.2018 - 21.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 15.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Sandomierz 2018: zasady

Budżet Obywatelski w Sandomierzu składa się z dwóch segmentów: Jest to budżet mały od 5 do 25 tysięcy złotych i duże projekty od 25 do 50 tysięcy złotych. - W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane zadania, które wynikają z ustawy o samorządzie, które nie wykraczają poza upoważnienia samorządu - przypomina burmistrz Marek Bronkowski. - Jest pewna nowość.
W budżecie nie będzie można realizować tak zwanych imprez cyklicznych, które były ujęte w zeszłorocznym budżecie. Dajemy tu szerszą innym projektom.

Na małe projekty w budżecie Sandomierza zarezerwowano 75 tysięcy złotych, na duży projekt do 300 tysięcy złotych. Aby projekt mógł się zakwalifikować do rozpatrzenia musi być podpisany przynajmniej przez 200 osób.
Zgłaszanie projektów trwało od 20 kwietnia do 10 maja. Weryfikacja projektów trwała do 29 czerwca, publikacja zadań do 31 lipca, losowanie kolejności projektów na listach do 20 sierpnia.

Głosowanie mieszkańców - tu obowiązuje zmiana - zaplanowano od 3 do 21 września

Ogłoszenie listy projektów do 15 października.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Sandomierzu

Lokalizacja: Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz Telefon 15 8154101
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości