Budżet obywatelski Sandomierz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Sandomierz 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 14.04.2017
  2. Składanie wniosków projektów 14.04.2017 - 05.05.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 09.06.2017 - 29.06.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.09.2017
  5. Głosowanie 01.08.2017 - 31.08.2017
  6. Ogłoszenie wyników 15.09.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Sandomierz 2017: zasady

W Budżecie Obywatelskim 2017 weryfikację przeszło pozytywnie 12 projektów. Były wśród nich propozycje stworzenia nowych obiektów przy szkołach - czterotorowej bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej numer 1 i placu zabaw przy „czwórce”, a także budowy ogrodzenia przy „trójce”.

Do regulaminu wprowadzono w 2017 roku istotną zmianę. Do realizacji zostały zakwalifikowane wyłącznie te projekty, które uzyskały poparcie co najmniej 1 procenta uprawnionych do głosowania, czyli minimum 200 osób. Głosować można było osobiście, listownie i przez Internet.

Pod głosowanie, które trwało przez cały sierpień, poddano osiem projektów o łącznej wartości 805 tysięcy złotych. Na realizację budżetu obywatelskiego miasto postanowiło przeznaczyć 375 tysięcy złotych, z czego 75 tysięcy na projekty małe i 300 tysięcy na duże.

Po przeliczeniu głosów oddanych przez mieszkańców miasta zdecydowano, że do realizacji trafią dwa tak zwane projekty duże o łącznej wartości 220 tysięcy złotych oraz dwa małe na łączną kwotę ponad 38 tysięcy złotych. Są to: doprowadzenie wody do każdej działki na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych imienia Tadeusza Kościuszki, bezpłatne treningi dla mieszkańców pod hasłem: „Sandomierz Kocha Sport”, zajęcia koszykówki „Od Sandomierza do NBA 2” oraz organizacja kolejnej edycji dożynkowego festynu rodzinnego w Nadbrzeziu. Propozycje te dostały najwięcej głosów.

Odpadły między innymi takie pomysły, jak: budowa placu zabaw dla najmłodszych dzieci, stworzenie muralu na jednym z bloków, wymiana nawierzchni i wykonanie ogrodzenia kortu tenisowego oraz elektryfikacja ogródków działkowych w Nadbrzeziu.
W głosowaniu oddano 3018 ważnych głosów.

To rekord w dotychczasowych edycjach budżetu obywatelskiego w Sandomierzu W 2016 roku zagłosowało 625 osób, a w 2015 - 1370.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Sandomierzu

Lokalizacja: Pl. Poniatowskiego 3, Sandomierz, 27-600 Sandomierz Telefon 15 8154101
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości