Budżet obywatelski Rzeszów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Rzeszów 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.03.2017 - 14.04.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.04.2017 - 05.05.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 10.05.2017
  4. Głosowanie 16.09.2017 - 06.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 24.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Rzeszów 2017: zasady

W tym roku ponownie można było głosować w formie tradycyjnej, jak i przez internet. Łącznie mieszkańcy oddali 15066 głosów, z czego aż 9315 elektronicznie. Najbardziej aktywny był Miłocin, na którym mieszka zaledwie 968 osób. Zagłosowało tam aż 442 osoby, co daje aktywność na poziomie 45,6 procent. Dzięki temu to osiedle poza inwestycjami, które zdobyło w głosowaniu, otrzyma bonus w wysokości 150 tysięcy złotych na inny cel, uzgodniony z miastem. W czołówce najaktywniejszych osiedli były też Wilkowyja (43,3 proc.) i Piastów (19,7 proc.).
Na realizację zwycięskich projektów w budżecie miasta na 2018 rok zarezerwowano 7,65 mln zł. Podzielono je na trzy kategorie. W pierwszej ujęto propozycje modernizacji lub budowy infrastruktury ogólnomiejskiej.

Najwięcej głosów - 2780 otrzymał pomysł modernizacji i remontu obiektu sportowego przy ul. Michała Gliwy na osiedlu Słocina. Jego wartość szacuje się na 985 tys. zł. Milion złotych to koszt drugiego projektu w tej kategorii. Zakłada on modernizację obiektów sportowych przy ul. Matuszczaka w taki sposób, by migli z nich korzystać wszyscy mieszkańcy, od przedszkolaków, po seniorów. Poparło go 1775 osób. Dzięki 1304 głosom realizacji doczeka się także budowa miejsc parkingowych przy przychodni lekarskiej przy ulicy Lubelskiej. Powstaną od strony ul. Gen. Maczka i Partyzantów. Nowością są projekty zgłoszone przez strażaków ochotników. W pierwszej kategorii realizacji doczeka się ich propozycja zakupu sprzętu ratowniczego. Z kolei w drugiej kategorii udało się przeforsować projekt remontu budynku OSP przy ul. Księdza Jana Stączka na osiedlu Załęże. W ramach I kategorii mieszkańcy wybrali także remont boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 6 przy ulicy Solarza. Inwestycja zakłada m.in. budowę dwutorowej bieżni lekkoatletycznej. Ostatnim projektem ogólnomiejskim jest wsparcie informatyczne dla bibliotek publicznych. Łączna wartość tych 6 zadań to 3,96 mln zł.
Spośród zdań osiedlowych zebranych w II kategorii, realizacji doczeka się 18 o łącznej wartości 2,94 mln zł. To m.in. boisko sportowe przy SP 16, park ze ścieżką dydaktyczną na Miłocinie, dinozaurowy plac zabaw w rejonie ulic Krośnieńskiej i Nowosądeckiej. W kategorii III, w której ujęto działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym wygrał pomysł organizacji zajęć sportowych dla dzieci pod hasłem “Piłka nożna jako alternatywa dla komputera”. Poparły go 2364 osoby.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Rzeszowa

Lokalizacja: Pod Kasztanami 8, 35-030 Rzeszów Telefon +17 8754736
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości