Budżet obywatelski Rydułtowy 2018

Budżet obywatelski Rydułtowy 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 19.11.2018 - 02.12.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.12.2018 - 07.12.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 07.12.2018
  4. Głosowanie 14.12.2018 - 26.12.2018
  5. Ogłoszenie wyników 31.12.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Rydułtowy 2018: zasady

Głosowanie w formie papierowej 14-24 grudnia 2018 r., w formie online 14-26 grudnia 2018 r.

Jak głosować:

Wyboru zadań może dokonać każdy mieszkaniec Rydułtów w drodze głosowania. Głosować można poprzez stronę budzet.rydultowy.pl oraz osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w wyznaczonych punktach do głosowania (w punktach będą dostępne karty do głosowania i lista zadań dopuszczonych do głosowania).

Lista punktów do głosowania:
- Urząd Miasta Rydułtowy, 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36
- Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy, 44-280 Rydułtowy ul. A. Mickiewicza 33
- Rydułtowskie Centrum Kultury ,,Feniks”, 44 280 Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 9 a

Ważne zasady głosowania:
- Możesz głosować tylko jeden raz!
- Twój głos będzie nieważny, jeżeli: oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem; karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do zakreślania wpisania kodów zadań; karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż jednego zadania; głos jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę sama osobę; głos oddany został po 24.12.2018 r. w formie papierowej lub po 26.12.2018 r. w formie online.

Do wykorzystania jest 100 tys. zł. Pojedynczy projekt nie może przekroczyć wartości 25 tys. zł. Wybrane projekty muszą otrzymać przynajmniej 50 głosów.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Rydułtowy

Lokalizacja: ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy Telefon 324537411
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości