Budżet obywatelski Rumia 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Rumia 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.04.2017 - 28.04.2017
  2. Głosowanie 18.09.2017 - 02.10.2017
  3. Ogłoszenie wyników 05.10.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Rumia 2017: zasady

Kwota z budżetu Rumi na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 wyniosła 1 500 000 złotych brutto. Kwotę dzieli się na dwie pule:
- 1 200 000 złotych brutto – na projekty inwestycyjne, których wartość jednostkowa nie może przekroczyć kwoty 200 000 złotych brutto (po weryfikacji wniosku przez Komisję do spraw Budżetu Obywatelskiego wraz ze wstępnym szacowaniem kosztów)
- 300 000 złotych brutto - na projekty prospołeczne, których wartość jednostkowa nie może przekroczyć kwoty 50 000 złotych brutto (po weryfikacji). Gdy łączna kwota wybranych w głosowaniu projektów prospołecznych nie przekroczy puli 200 000 złotych brutto pozostałe środki przenoszone są do puli środków przeznaczonych na projekty inwestycyjne.

A jak wypadło samo głosowanie? Do realizacji wybranych zostało 15 pomysłów, które otrzymały najwięcej głosów mieszkańców. Oto LISTA zwycięskich projektów:

* Pierwsze miejsce zajął prospołeczny pomysł zakupu dwóch defibrylatorów, które będą znajdować się w pływalni MOSiR oraz hali sportowo-widowiskowej. Projekt obejmuje również przeszkolenie pracowników MOSiR z obsługi tego urządzenia. Dodajmy, że swój głos oddało na tę inicjatywę 1 698 osób ustanawiając tym samym rekord tegorocznego budżetu.

* Drugie miejsce zajął prospołeczny pomysł „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej - cykl zajęć edukacyjnych w rumskich szkołach” - 894 głosy.

* Na trzecim miejscu znalazł się inwestycyjny pomysł wykonania ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika z płyt chodnikowych i zastąpienie ich kostką brukową - 787 głosów. Jak można przeczytać we wniosku chodzi o rozbudowę chodnika przy ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Pomorskiej po stronie wschodniej, ułożenie nowej nawierzchni o szerokości 4,5 m z kostki brukowej z wydzielonymi pasami dla ruchu pieszego i ruchu rowerowego. Ścieżka połączy już istniejące, kończące się przy ul. Katowickiej (od południa) i przy ul. Pomorskiej (od północy).

* Czwarte miejsce: budowa placu zabaw oraz bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 metrów zakończonej skocznią w dal - 783 głosy.
* Piąte miejsce: sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich - 737 głosów.
* Szóste miejsce: plac dla dzieci „Przyjaciele” - 673 głosy
* Siódme miejsce: plac zabaw „Strefa radości” - 607 głosów
* Ósme i dziewiąte miejsca: „Pasja i życie po 60-tce”, „Usiądź i odpocznij w Rumi - przebudowa parku - 441 głosów.

Do realizacji zakwalifikowały się również:
*„Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora” (440 głosów),
* miasteczko ruchu drogowego dla dzieci (434 głosy)
* kurs samoobrony dla kobiet (385 głosów)
* rowerowa Rumia (382 głosy)
* Stacja Jazz (319 głosów)
* kształcenie ludzi asertywnych, samoświadomych i ambitnych (129 głosów).

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Rumi

Lokalizacja: ul. Sobieskiego 7, 84-240 Rumia Telefon +58 6796500
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości