Budżet obywatelski Rumia 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Rumia 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.04.2017 - 28.04.2017
  2. Głosowanie 18.09.2017 - 02.10.2017
  3. Ogłoszenie wyników 05.10.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Rumia 2017: zasady

Przewidywana kwota z budżetu Rumi na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniesie 1 500 000 złotych brutto. Kwotę dzieli się na dwie pule:
- 1 200 000 złotych brutto – na projekty inwestycyjne, których wartość jednostkowa nie może przekroczyć kwoty 200 000 złotych brutto (po weryfikacji wniosku przez Komisję do spraw Budżetu Obywatelskiego wraz ze wstępnym szacowaniem kosztów)
- 300 000 złotych brutto - na projekty prospołeczne, których wartość jednostkowa nie może przekroczyć kwoty 50 000 złotych brutto (po weryfikacji)
W przypadku, gdy łączna kwota wybranych w głosowaniu projektów prospołecznych nie przekroczy puli 200 000 złotych brutto pozostałe środki przenoszone są do puli środków przeznaczonych na projekty inwestycyjne.
Ostateczna kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie zatwierdzona przez Radę Miejską Rumi w budżecie miasta Rumi na 2018 rok.
Ze środków Budżetu Obywatelskiego są finansowane projekty, których realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego.
W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, warunkiem jest, aby gmina posiadała prawo dysponowania przedmiotowym terenem w stopniu umożliwiającym realizację projektu lub też mogła takie prawo uzyskać w czasie umożliwiającym realizację projektu w trakcie jednego roku budżetowego (przy czym koszty ewentualnego pozyskania terenu wliczone zostaną do kosztów realizacji wniosku).
Teren, na którym będzie realizowany projekt musi być terenem dostępnym dla ogółu mieszkańców.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Rumi

Lokalizacja: ul. Sobieskiego 7, 84-240 Rumia Telefon +58 6796500
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości