Budżet obywatelski Ruda Śląska 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Ruda Śląska 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 21.05.2018 - 08.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 09.06.2018 - 13.07.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.07.2018 - 20.07.2018
  4. Głosowanie 03.09.2018 - 14.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 28.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Ruda Śląska 2018: zasady

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to szósta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, a w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – prawie 3,9 tys. Pula środków na obywatelskie projekty w 2019 roku zostanie określona zarządzeniem prezydenta miasta. W zarządzeniu prezydent miasta określi harmonogram budżetu obywatelskiego. Pierwszym etapem będzie zgłaszanie projektów, do czego służyć będzie platforma elektroniczna oraz formularz stanowiący załącznik do zarządzenia. Zgłaszający będzie musiał dołączyć do wniosku listę co najmniej 30 osób popierających projekt. Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w uchwale i zarządzeniu. Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie za pośrednictwem platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej - w wyznaczonych punktach.

Głosowanie rozpoczęło się 3 września, a zakończyło 14 września. Wyniki poznaliśmy dwa tygodnie później. Jeśli chodzi o zadania ogólnomiejskie to najwięcej głosów otrzymał projekt "tężnia solankowa ogólnodostępna - zdrowie dla każdego". Na to zadanie zagłosowało blisko 2 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej. Spośród zgłoszonych zadań lokalnych rudzianie wybrali m.in. budowę terenowych tras rowerowych, strefę aktywności lokalnej czy też strefę crossfit. Wybrane zadania mają zostać zrealizowane do końca 2019 roku

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ruda Śląska

Lokalizacja: Pl. Jana Pawła II 6, 41-700 Ruda Śląska Telefon 32 244 90 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości