Budżet obywatelski Resko 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Resko 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 28.04.2017 - 30.06.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.07.2017
  3. Głosowanie 06.07.2017 - 30.08.2017
  4. Ogłoszenie wyników 05.09.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Resko 2017: zasady

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu gminy zgłaszając projekty, a potem oddając na nie swój głos. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców Reska w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. W składaniu propozycji zadań oraz głosowaniu nad wyborem zadania do realizacji, mogą brać udział wszyscy stali mieszkańcy miasta Reska, którzy w dniu głosowania ukończyli co najmniej 16 rok życia. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego odbywa się w formie pisemnej - w 2017 roku trwało to od 28 kwietnia do 30 czerwca na formularzu zgłoszeniowym. Ogłoszenie listy zadań nastąpiło 5 lipca. Nad zadaniami głosowano od 6 lipca do 30 sierpnia a ogłoszenie wyników nastąpiło 5 września. Mieszkańcy zgłosili 12 zadań. Zadanie, które uzyskało największe poparcie mieszkańców (najwięcej głosów - 19) - „Mała muszla koncertowa” w parku miejskim, zostało zaplanowane do realizacji w projekcie budżetu Gminy Resko na 2018 rok. Muszla koncertowa w Resku jest już w fazie uzgodnień. Proces nie jest łatwy, bo teren pod nią jest chroniony. Budowa muszli koncertowej jest obecnie (marzec 2019 r.) na etapie projektu i składania wniosku o dofinansowanie.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Resku

Lokalizacja: ul. Rynek 1, 72-315 Resko Telefon 91 39 51 503
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości