Budżet obywatelski Resko 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Resko 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2019 - 31.07.2019
  2. Głosowanie 02.08.2019 - 05.09.2019
  3. Ogłoszenie wyników 10.09.2019
  4. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Resko 2019: zasady

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu gminy, zgłaszając projekty, a potem oddając na nie swój głos. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców Reska w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. W składaniu propozycji zadań oraz głosowaniu nad wyborem zadania do realizacji, mogą brać udział wszyscy stali mieszkańcy miasta Reska, którzy ukończyli co najmniej 18 rok życia.

Rada Miejska w Resku podjęła uchwałę z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Harmonogram obejmuje zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu obywatelskiego 1.06-31.07, ogłoszenie listy zadań do głosowania 1.08., głosowanie nad zadaniami 02.08-05.09 i ogłoszenie wyników wyboru zadania do wykonania 10.09.

1 sierpnia 2019 roku obradowała Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych powołana przez burmistrza Reska. Wpłynęło 13 propozycji zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r. Trzy zadania spełniły wymogi i są poddane pod głosowanie mieszkańców Reska.

Pierwsze zadanie pod nazwą "Modernizacja placu zabaw na osiedlu Bolesława Prusa" - lokalizacja to obecny plac zabaw między blokami przy ulicy Bolesława Prusa, zakłada m.in. usunięcie pozostałości dawnych chodników i ławek, wyrównanie terenu, położenie nowych nawierzchni, ławek, obsadzenie placu przy ławkach gatunkami drzewiastymi w celu stworzenia miejsc zacienionych oraz ustawienie dodatkowych koszy na śmieci, uzupełnienie żywopłotów oraz zasłonięcie wiaty śmietnikowej krzewami.

Drugie zadanie pod nazwą „Remont mostku przy Promenadzie” – lokalizacja: kładka przez Regę przy oczyszczalni ścieków, fragment Promenady. Pomysł zakłada między innymi zdjęcie zużytych elementów drewnianych, konserwację elementów stalowych z zastosowaniem płócien wyłapujących odpryski i odcieki i uniemożliwiających dostanie się ich do rzeki. Wymianę zużytych elementów stalowych, wymianę nawierzchni z desek drewnianych na deski i belki plastikowe czy kompozytowe, dołożenie pochylni umożliwiającej swobodny wjazd wózkom inwalidzkim, dziecięcym i rowerom, wplecenie w barierki konstrukcji zagęszczającej z drutu, stanowiącej podporę dla pnącza, nasadzenia z cytryńca chińskiego lub glicynii.

Trzecie zadanie pod nazwą „Prace arborystyczne w Parku Miejskim” – lokalizacja w Parku Miejskim zakłada między innymi usunięcie drzew martwych, suchych konarów zwisających nad ciągami ścieżek w parku. Przygotowanie miejsca pod „aleję pamięci” – wycięcie zamierających topoli i jesionów na pętli prowadzącej do bujanego mostku, wykonanie prac przygotowujących grunt pod nasadzenia wykorzystywanej podczas uroczystości gminnych i szczególnych wydarzeń. Możliwość urządzenia „alei zakochanych” zamiast „alei pamięci, jedna strona pętli mogłaby zostać przeznaczona do obsadzenia chętnym małżeństwom z odpowiednio wysokim stażem małżeńskim lub uczestnikom konkursu, druga pętla parom zawierającym małżeństwo w danym roku w Urzędzie Miejskim w Resku i/lub parafiach gminy Resko.

Głosować można było od 2 sierpnia do 5 września. 10 września 2019 roku obradowała Komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych powołana przez burmistrza Reska. Z urn wyjęto 186 kart do głosowania. Po przeliczeniu głosów ustalono następujące wyniki:

Zadanie pod nazwą „Remont mostku przy Promenadzie” – lokalizacja kładka przez Regę przy oczyszczalni ścieków – zadanie uzyskało 136 głosów.

Zadanie pod nazwą "Modernizacja placu zabaw na osiedlu Bolesława Prusa" - lokalizacja to obecny plac zabaw między blokami przy ulicy Bolesława Prusa – zadanie uzyskało 45 głosów.

Zadanie pod nazwą „Prace arborystyczne w Parku Miejskim” – lokalizacja w Parku Miejskim – zadanie uzyskało 3 głosy.

Zadanie pod nazwą "Remont mostku przy Promenadzie" zostanie zaplanowane do realizacji w projekcie budżetu Gminy Resko na 2020 rok.


Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Resku

Lokalizacja: ul.Rynek 1, 72-315 Resko Telefon 91 39 51 503
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości