Budżet obywatelski Resko 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Resko 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2019 - 31.07.2019
  2. Głosowanie 02.08.2019 - 05.09.2019
  3. Ogłoszenie wyników 10.09.2019
  4. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Resko 2019: zasady

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu gminy, zgłaszając projekty, a potem oddając na nie swój głos. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców Reska w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. W składaniu propozycji zadań oraz głosowaniu nad wyborem zadania do realizacji, mogą brać udział wszyscy stali mieszkańcy miasta Reska, którzy ukończyli co najmniej 18 rok życia.

Rada Miejska w Resku podjęła uchwałę z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Harmonogram obejmuje zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów i zadań do budżetu obywatelskiego 1.06-31.07, ogłoszenie listy zadań do głosowania 1.08., głosowanie nad zadaniami 02.08-05.09 i ogłoszenie wyników wyboru zadania do wykonania 10.09.
Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Resku

Lokalizacja: ul.Rynek 1, 72-315 Resko Telefon 91 39 51 503
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości