Budżet obywatelski Resko 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Resko 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 31.07.2018
  2. Głosowanie 02.08.2018 - 05.09.2018
  3. Ogłoszenie wyników 10.09.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Resko 2018: zasady

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu gminy, zgłaszając projekty, a potem oddając na nie swój głos. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest zaangażowanie mieszkańców Reska w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. W składaniu propozycji zadań oraz głosowaniu nad wyborem zadania do realizacji, mogą brać udział wszyscy stali mieszkańcy miasta Reska, którzy ukończyli co najmniej 18 rok życia. W tej edycji uznano, że najlepiej będzie, kiedy zgłaszać propozycje i głosować będą osoby pełnoletnie.

Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego odbywa się w formie pisemnej - w 2018 roku trwało od 1 czerwca do 31 lipca na formularzu zgłoszeniowym. 1 sierpnia zebrała się specjalna komisja, która zweryfikowała wnioski z propozycjami. Głosowanie nad zadaniami odbyło się od 2 sierpnia do 5 września. W ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok w Resku wpłynęło 6 propozycji zadań.

Cztery zadania ze względu na za dużą kwotę realizacji (ponad 100 tys. złotych), nie można było umieścić na liście zadań i karcie do głosowania. Dwa zadania spełniły warunki formalne i zostały poddane pod głosowanie mieszkańców Reska. 10 września obradowała komisja ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych. Z urny wyjęto 376 kart do głosowania.

Po przeliczeniu głosów ustalono, że zadanie pod nazwą "Stworzenie miejsca rozrywki dla młodzieży" - uzyskało 308 głosów a zadanie pod nazwą "Modernizacja placu zabaw na osiedlu Bolesława Prusa" - uzyskało 49 głosów. Pojawiło się także 19 głosów nieważnych. Zatem zadanie pod nazwą "Stworzenie miejsca rozrywki dla młodzieży" zostanie zaplanowane do realizacji w projekcie budżetu Gminy Resko na 2019 r. Miejsce ma powstać obok obiektu sportowego (przy stadionie, dawny kort tenisowy) ma zostać oczyszczenie, uporządkowanie. Zostaną usypanie wzniesienia ze schodami oraz pochylnie do zjazdów na deskorolce lub rowerze. Pojawi się maszt z koszem do piłki koszykowej, ławy i ławostoły a także elementy konstrukcji stalowej typu Street Workout - z drążkami do ćwiczeń podciągania się, ławki skośne. Budowa miejsca dla młodzieży jest na etapie wyłaniania projektanta.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Resku

Lokalizacja: ul.Rynek 1, 72-315 Resko Telefon 91 39 51 503
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości