Budżet obywatelski Rembertów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Rembertów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.12.2017 - 22.01.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 23.01.2018 - 08.05.2018
  3. Głosowanie 15.06.2018 - 30.06.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Rembertów 2018: zasady

Warszawski Budżet Partycypacyjny to proces, który daje mieszkańcom możliwość współdecydowania o części budżetu stolicy. Warszawiacy mogą zgłaszać pomysły, które jeśli zostaną wyłonione w głosowaniu, urzeczywistnią się w 2019 roku. Poza możliwością zgłaszania projektów, BP to oczywiście możliwość głosowania oraz dyskusji nad ideami, które w przyszłości pomogą usprawnić życie miasta.

Oto kilka podstawowych zasad, obowiązujących w 5. edycji Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie:

– każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć udział w procesie BP – nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym w stolicy,
– proces przebiega według ustalonych reguł, które są znane mieszkańcom przed jego rozpoczęciem,
– mieszkańcy decydują o tym, na co zostaną przekierowane środki publiczne – zgłaszają pomysły, dyskutują o nich i wybierają w głosowaniu te, które uważają, że są potrzebne,
– wyniki głosowania są wiążące. Władze miejskie są zobowiązane do zrealizowania pomysłów wybranych przez mieszkańców.

Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetów poszczególnych dzielnic. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część budżetu dzielnicy przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

W 5. edycji Budżetu Partycypacyjnego wkład pieniężny dzielnicy Bemowo wyniósł 700 000 zł.

Mieszkańcy mogą zgłaszać zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw, montaż latarni czy naprawa nawierzchni drogi. Ważnym elementem BP są też pomysły, które wpływają na integrację społeczności lokalnej i poszerzenie oferty kulturalnej, a więc np. kino plenerowe, potańcówki, pchle targi czy aranżacja miejsc spotkań.
Warto pamiętać, że projekty muszą dotyczyć tylko tych zadań, którymi w codziennej działalności mierzy się urząd dzielnicy czy jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta). Ten katalog obejmuje jednak mnóstwo obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.
Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie. Nie trzeba być tutaj zameldowanym. Warto podać jednak dane ułatwiające weryfikację (np. adres zamieszkania, numer Karty Warszawiaka itp.). Osoby niepełnoletnie również mogą wziąć udział w głosowaniu. Muszą jednak uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Głosowanie w stolicy potrwa od 15 do 30 czerwca 2018 roku.

Wybrane zwycięskie projekty dzielnicowe:
"Warsztaty z robotyki w Domu Kultury "Wygoda", "Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego", "Potańcówki wielopokoleniowe integracyjne".

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Rembertów

Lokalizacja: al. gen. A. Chruściela 28, 04-401 Warszawa Telefon 22 44 33 889
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości