Budżet obywatelski Reda 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Reda 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 06.03.2017 - 31.03.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.04.2017 - 30.04.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 02.05.2017
  4. Głosowanie 05.05.2017 - 15.05.2017
  5. Ogłoszenie wyników 31.05.2017
  6. Realizacja projektów 01.06.2017 - 15.12.2017

Budżet obywatelski Reda 2017: zasady

Zgłaszane projekty (pod wnioskami musiało podpisać się 20 mieszkańców) muszą dotyczyć takich obszarów, jak: ład przestrzenny, rekreacja, zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych oraz inwestycje w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków.
Czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego (budżetowego). Wartość jednego projektu nie może także przekroczyć 50 tys. zł. Ogółem, na realizację Budżetu Obywatelskiego, Reda przewiduje wydać w 2017 roku 250 tysięcy złotych. Po etapie zgłaszania projektów, komisja weryfikowała złożone wnioski. Następnie mieszkańcy głosowali (internetowo lub bezpośrednio w urzędzie miasta) na jeden przez siebie wybrany projekt.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Reda

Lokalizacja: ul. Gdańska 33, 84-240 Reda Telefon 586788023
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości