Budżet obywatelski Rawicz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Rawicz 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 13.09.2017 - 02.10.2017
  2. Składanie wniosków projektów 03.10.2017 - 18.10.2017
  3. Głosowanie 07.11.2017 - 18.11.2017
  4. Ogłoszenie wyników 15.12.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Rawicz 2017: zasady

W ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty, które będą realizowane jako zadania własne gminy. W tej edycji rawickiego budżetu zgłaszane projekty zostały podzielone się na trzy kategorie:
- Projekty Młodzieżowe: limit środków finansowych 100.000 zł, a minimalna wartość projektu to 3000 złotych
- Projekty Inwestycyjne: limit środków finansowych 450.000 zł, natomiast minimalna wartość projektu to 20 000 zł, zaś maksymalna to 420 000 złotych
- Małe Projekty: limit środków finansowych 100.000 zł i o maksymalnej wartości projektu do 20 000 złotych

Każdy zgłoszony projekt musi być poparty podpisami minimum dwudziestu mieszkańców gminy, w przypadku projektów zgłaszanych w formie papierowej. Natomiast jeśli projekt jest zgłaszany elektronicznie, to lista poparcia musi stanowić załącznik do aplikacji. Zgłaszający propozycję projektu musi określić koszt realizacji projektu, a w przypadku projektów o wieloletniej trwałości, roczne koszty eksploatacji. Ostatecznej wyceny dokonuje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań.

Prawo udziału w głosowaniu w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec Gminy Rawicz zamieszkały na jej terenie. Głos oddać można oddać za pomocą karty do głosowania poprzez wpisanie wybranego z listy numer projektu w danej kategorii oraz za pomocą drogi elektronicznej.

W piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Rawicz najwięcej głosów zdobyły:
1. „PLAC MŁODZIEŻOWY” – miejsce, gdzie młodzież powyżej 12 roku życia może spędzać wolny czas.
2. Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Izbice
3. Zadaszenie kortu tenisowego OSiRu w Rawiczu przy ul. Spokojnej - łukową halą namiotową
4. Organizacja Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w Rawiczu
5. IV Dzień Sarnowy
6. Izbice z bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw.

Liczba osób głosujących: 6688

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski Gminy Rawicz

Lokalizacja: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz Telefon 65 546 54 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości