Budżet obywatelski Rawa Mazowiecka 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Rawa Mazowiecka 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 08.05.2017 - 14.05.2017
  2. Składanie wniosków projektów 15.05.2017 - 29.05.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.05.2017 - 20.06.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.06.2017 - 10.07.2017
  5. Głosowanie 03.07.2017 - 10.07.2017
  6. Ogłoszenie wyników 10.07.2017 - 14.07.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Rawa Mazowiecka 2017: zasady

Wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, którzy ukończyli 16 lat, mogli oddać swój głos na wybrany projekt zgłoszony i zakwalifikowany do głosowania w trzeciej edycji Rawskiego Budżetu Obywatelskiego. Złożonych zostało 6 projektów, na które można było głosować przez jeden lipcowy tydzień (3-10 lipca).

W wyniku głosowania najwięcej, bo 767 głosów, zdobył projekt „Lepsza zieleń na zamku i stadionie”.
(lokalizacja: stadion, teren wokół stadionu, dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich).

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Lokalizacja: Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka Telefon 468144711
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości