Budżet obywatelski Rawa Mazowiecka 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Rawa Mazowiecka 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 20.07.2018 - 01.08.2018
  2. Składanie wniosków projektów 02.08.2018 - 20.08.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 21.08.2018 - 05.09.2018
  4. Głosowanie 17.10.2018 - 30.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 10.11.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Rawa Mazowiecka 2018: zasady

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka. Do wykorzystania jest kwota 200 tysięcy złotych.
Uprawnionymi do zgłaszania zadań są wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej. Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Każdy uprawniony może zgłosić dowolną liczbę zadań do Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie rozpocznie się 17 października i potrwa do końca miesiąca.
Ogłoszenie wyników głosowania i wpisanie zwycięskich zadań do projektu budżetu na nadchodzący rok - nastąpi 10 listopada 2018 roku.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Lokalizacja: Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka Telefon 46 814 47 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości