Budżet obywatelski Radzyń Podlaski 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Radzyń Podlaski 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 03.07.2017
  2. Maraton pisania wniosków 04.07.2017
  3. Składanie wniosków projektów 04.07.2017
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 05.08.2017 - 08.09.2017
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.09.2017 - 20.09.2017
  6. Głosowanie 02.10.2017 - 06.10.2017
  7. Ogłoszenie wyników 13.10.2017
  8. Realizacja projektów 31.12.2018

Budżet obywatelski Radzyń Podlaski 2017: zasady

To druga edycja Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogli głosować wybierając projekt na karcie do głosowania i następnie wrzucając go do urny.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Lokalizacja: ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski Telefon 83 351 24 60
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości