Budżet obywatelski Radzymin 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Radzymin 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
  2. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Radzymin 2018: zasady

Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez uprawnione osoby. W tym roku zmieniają się zasady naboru wniosków oraz reguły głosowania mieszkańców na wybrane projekty. Procedurę Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 reguluje zarządzenie Burmistrza Krzysztofa Chacińskiego Nr 0050.92.2017 z dnia 3 października 2017 r.

Przyjęty regulamin określa w szczególności wymogi dotyczące propozycji realizacji zadań, sposób zgłaszania projektów, kryteria oceny formalnej, sposób i warunki głosowania. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że mieszkańcy wysoko oceniają użyteczność tego instrumentu partycypacyjnego, dlatego też została znacznie poszerzona pula środków na ten cel – do kwoty 750 000 zł. Rozwój współpracy Gminy ze społecznością lokalną jest ukierunkowany w stronę pobudzenia aktywności mieszkańców i włączenia ich w działania służące wszechstronnemu rozwojowi. Na bazie doświadczeń z I i II edycji Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego można stwierdzić, że w znacznym stopniu przyczynia się on do wzrostu zaangażowania mieszkańców w sprawy naszej Gminy i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Skutecznie zachęca również do dyskusji o potrzebach mikrospołeczności oraz dostarcza władzom samorządowym informacji o miejscowych problemach i oczekiwaniach. Budżet Obywatelski jest więc efektywnym narzędziem do animacji społecznej. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego przyczyni się do lepszego zrozumienia jego istoty i do budowania wzajemnego zaufania, będącego fundamentem dobrej współpracy .
Kluczem do sukcesu Budżetu Obywatelskiego jest przede wszystkim komunikacja z mieszkańcami, zapraszamy więc do współpracy na każdym etapie jego realizacji.

Środki z Budżetu Obywatelskiego są dzielone w następujący sposób:


1. na projekty dotyczące ładu przestrzennego, w szczególności w zakresie estetyzacji otoczenia, sportu i rekreacji - co najmniej 350 000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie może przekroczyć kwoty 175 000,00 zł;
2. na projekty dotyczące działań inwestycyjnych i remontowych w zakresie infrastruktury drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego - co najmniej 250 000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie może przekroczyć kwoty 125 000,00 zł;
3. na projekty nieinwestycyjne (kulturalne, społeczne, sportowe itp.) - co najmniej 100 000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Radzymin

Lokalizacja: plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin Telefon 22 667 67 67
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości