Budżet obywatelski Radziejów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Radziejów 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 14.04.2018 - 31.08.2018
  2. Składanie wniosków projektów 04.05.2018 - 16.08.2018
  3. Realizacja projektów 20.10.2019

Budżet obywatelski Radziejów 2018: zasady

Projekty zadań do realizacji może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Radziejów, który ukończył 16 lat w dniu zgłoszenia zadania. Każdy mieszkaniec może dokonać jednego zgłoszenia zadania. Zgłoszenie projektu, wymaga poparcia co najmniej 20 mieszkańców miasta Radziejów, którzy ukończyli 16 lat. Mieszkaniec może poprzeć więcej niż jedną propozycję projektu.

Zgłaszany projekt:

1) musi być zgodny z prawem oraz mieścić się w katalogu zadań własnych gminy;

2) może być realizowany wyłącznie w granicach administracyjnych miasta i na gruntach stanowiących własność miasta;

3) musi być zrealizowany w całości w ciągu jednego roku budżetowego;

4) nie może przekraczać kosztu realizacji pojedynczego zadania.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Radziejów

Lokalizacja: ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów Telefon 54 285 71 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości