Budżet obywatelski Radomsko 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Radomsko 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2017 - 31.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017 - 29.09.2017
  4. Głosowanie 16.10.2017 - 22.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 23.10.2017 - 28.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Radomsko 2017: zasady

Od 16 do 22 października 2017 można było głosować na projekty zgłoszone do 3. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku.
Jak głosowano?
- Głosowanie odbywało się za pośrednictwem karty do głosowania oraz przez stronę internetową budżetu obywatelskiego.
- Głosowanie było jawne i imienne.
- Nie dopuszczano głosowania przez pełnomocnika.
- Każdy głosujący mógł głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta.
- Głosowanie przeprowadzane było poprzez: złożenie w formie papierowej karty do głosowania do przeznaczonej do tego urny w wyznaczonych punktach do głosowania na terenie miasta, przesłanie drogą mailową skanu lub czytelnego zdjęcia karty do głosowania na adres budzetobywatelski@radomsko.pl, przez stronę internetową budżetu obywatelskiego gali finałowej najpóźniej do 28 października 2017 r.

Głosowanie na 27 projektów trwało od 16 do 22 października. Największą liczbę głosów uzyskały i rekomendowane do realizacji były następujące projekty:

Obszar I - Skwer na Miłaczkach (1008 głosów)
Obszar II
- Street Workkout ze ścianka wspinaczkową – siłownie dla każdego (981 głosów)
- Piknik rekreacyjny mieszkańców miasta Radomska – powitania lata (204 głosy)
- Informatyka przyjazna seniorom- edukacja komputerowa osób starszych (189 głosów)
Obszar III - Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy tężni (1104 głosy)
Obszar IV - Plac zabaw i siłownia „Glinianki” (2266 głosów)

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Radomska

Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko Telefon 44 685 45 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości