Budżet obywatelski Radomsko 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Radomsko 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 22.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 23.06.2018 - 15.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.09.2018
  4. Głosowanie 01.10.2018 - 07.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 17.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Radomsko 2018: zasady

Zakończyła się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Radomsku. Regulamin BO został przyjęty przez radnych miejskich. W maju przygotowywano projekty, które miały być zrealizowane w przyszłym roku. Wnioski były przyjmowane w dniach 1-22 czerwca. Do połowy sierpnia trwała weryfikacja złożonych wniosków.

Po weryfikacji została ogłoszona lista wniosków. Ci, których wnioski zostały odrzucone, mieli możliwość odwołania się od tej decyzji. We wrześniu opublikowano ostateczną listę wniosków, które trafiły pod głosowanie.

Samo głosowanie odbyło się wpierwszym tygodniu października, natomiast listę zwycięskich projektów ogłoszono 16 października. Są to:
1. Budowa tężni solankowej na „Wielorybku” - osiedle Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagiellońską - ul. L.Czarnego koszt 200.000 zł (919 głosów)
2. Pumptrack Kowalowiec - osiedle Miła – ul. Batorego - ul. Brzeźnicka - koszt 200.000 - 719 głosów
3. Inteligentne eko-ławki - teren miasta m.in. Park Solidarności, ul. Tysiąclecia, ul. Sanicka, ul. Miła - koszt 195.000 - 513 głosów
4. Oświetlenie boiska treningowego ul. Brzeźnicka - ul. Sadowa - 67.000 zł - 488 głosów
5. IMPULS ŻYCIA – ogólnodostępny defibrylator AED - osiedle Folwarki ul. Torowa - 13.400 zł - 422 głosów
6. Wykonanie oświetlenia placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni pod chmurką zlokalizowanych przy ul. Torowej w Radomsku - osiedle Folwarki plac zabaw ul. Torowa - 75.000 zł - 394 głosów
7. 40-to latek - Stadion Miejski ul. Brzeźnicka - 56.000 zł - 341 głosów
8. Kolorami miasta - impreza z okazji Święta Chorągwi Łódzkiej w Radomsku - osiedle Tysiąclecia - Park Solidarności - 85.600 zł - 289 głosów
9. Radomsko ratuje z OSP Bogwidzowy Osiedle Bogwidzowy ul. Przemysłowa - 13.055, zł - 226 głosów
10. Smaki i osobliwości Kowalowca – mieszkańcy Radomska poznają jedną z najstarszych dzielnic naszego miasta - osiedle Kowalowiec ul. Księdza Kościowa - 25.000 zł - 215 głosów
11. WYJŚCIE SMOGA - radomszczańscy pogromcy smoga robią dobrą atmosferę - osiedle Kowalowiec oraz teren miasta - 25.000 zł - 192 głosy
12. Wykonanie oświetlenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Śląskiej w Radomsku - ul. Śląska - plac zabaw - 30.000 zł - 155 głosów

Radomszczański magistrat przeznaczył na BO 1 mln zł.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Radomska

Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko Telefon 44 685 45 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości