Budżet obywatelski Radomsko 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Radomsko 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 22.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 23.06.2018 - 15.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.09.2018
  4. Głosowanie 01.10.2018 - 07.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 17.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Radomsko 2018: zasady

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Radomsku. Regulamin BO został przyjęty przez radnych miejskich. Co nas czeka w najbliższym czasie? W maju można powoli przygotowywać projekty, które mają być zrealizowane w przyszłym roku. Wnioski będą przyjmowane w dniach 1-22 czerwca. Do połowy sierpnia trwać będzie weryfikacja złożonych wniosków.
- To będzie oficjalna weryfikacja zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Jeśli wnioski przejdą weryfikacją formalną, trafią do merytorycznych wydziałów i wtedy wydziały merytoryczne zajmują się kontaktami z wnioskodawcami - wyjaśnia Wioletta Marcinkowska, kierownik Centrum Aktywności Społecznej w urzędzie miasta Radomska.
Po weryfikacji, zostanie ogłoszona lista wniosków. Ci, których wnioski zostały odrzucone , będą mieli możliwość odwołania się od tej decyzji. We wrześniu zostanie opublikowana ostateczna lista wniosków, które trafią pod głosowanie.

Samo głosowanie zaplanowano na pierwszy tydzień października, natomiast ogłoszenie listy zwycięskich projektów nastąpi do połowy października.
Radomszczański magistrat przeznacza na BO 1 mln zł. Wartość jednego projektu nie może przekraczać 200 tys. zł.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Radomska

Lokalizacja: ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko Telefon 44 685 45 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości