Budżet obywatelski Radom 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Radom 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 11.01.2017 - 25.01.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 27.03.2017 - 14.04.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.05.2017
  4. Głosowanie 15.05.2017 - 14.06.2017
  5. Ogłoszenie wyników 19.06.2017 - 14.07.2017
  6. Działania informacyjne 01.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Radom 2017: zasady

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Radomia mogą włączyć się osobiście w wybór inwestycji, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane.

W 4. edycji budżetu obywatelskiego w gminie Radom do dyspozycji mieszkańców zabezpieczono w budżecie kwotę 4,8 miliona złotych. Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego, zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 600 000 zł.

Projekty można było składać w terminie od 11 do 25 stycznia 2017 roku.
Głosowanie nad dopuszczonymi projektami zaplanowano od 15 maja do 14 czerwca 2017 r. Z kolei wyniki mieszkańcy poznali 14 lipca 2017 r.

Wybrane zwycięskie projekty: "Ambulans dla Radomia II", "Piękniejsze Śródmieście- symbole naszego miasta w formie małej architektury", "Budowa lodowiska całorocznego".

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Radomiu

Lokalizacja: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom Telefon 48 36 20 277
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości