Budżet obywatelski Radom 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Radom 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.06.2018 - 30.06.2018
 2. Maraton pisania wniosków 11.01.2018 - 26.01.2018
 3. Składanie wniosków projektów 11.01.2018 - 26.01.2018
 4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 26.03.2018 - 08.05.2018
 5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.05.2018
 6. Składanie odwołań 09.05.2018 - 31.05.2018
 7. Rozpatrywanie odwołań 09.05.2018 - 31.05.2018
 8. Głosowanie 01.06.2018 - 30.06.2018
 9. Ogłoszenie wyników 31.07.2018
 10. Działania informacyjne 04.01.2018 - 30.11.2018
 11. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Radom 2018: zasady

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą włączyć się osobiście w wybór inwestycji, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach oddanej do ich dyspozycji części budżetu Miasta. W 5. edycji budżetu obywatelskiego w gminie Radom do dyspozycji mieszkańców zabezpieczono w budżecie kwotę 4,8 miliona złotych.

W tegorocznej edycji gmina została podzielona na trzy obszary wartości, a każdy z nich otrzymał w ramach BO następujące środki:
– Obszar ogólnomiejski: 1,2 miliona złotych (szacunkowy koszt realizacji projektu zgłoszonego w ramach tego obszaru nie może przekroczyć kwoty 800 000 zł),
– Obszary lokalne: 600 tys. złotych (szacunkowy koszt realizacji projektu zgłoszonego w ramach tego obszaru nie może przekroczyć kwoty 400 000 zł),
– Obszar instytucjonalny: 600 tys. złotych (szacunkowy koszt realizacji projektu zgłoszonego w ramach tego obszaru nie może przekroczyć kwoty 400 000 zł).

Projekty można było składać w terminie od 11 do 26 stycznia 2018 roku. Głosowanie nad dopuszczonymi do tego procesu projektami zaplanowano od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 r. Z kolei wyniki mieszkańcy poznali 31 lipca 2018 r.

Wybrane, zwycięskie projekty: „Spotkania z bohaterem - mieszkańcy miasta poznają historię pierwszego partyzanta II wojny światowej", "Plac zabaw i siłownia pod chmurką", "Scena letnia - koncerty w parku Ustronie".

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Radomiu

Lokalizacja: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom Telefon 483623226
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości