Budżet obywatelski Radom 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Radom 2018: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.06.2018 - 30.06.2018
 2. Maraton pisania wniosków 11.01.2018 - 26.01.2018
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 04.01.2018 - 30.06.2018
 4. Składanie wniosków projektów 11.01.2018 - 26.01.2018
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 26.03.2018 - 08.05.2018
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.05.2018
 7. Składanie odwołań 09.05.2018 - 31.05.2018
 8. Rozpatrywanie odwołań 09.05.2018 - 31.05.2018
 9. Głosowanie 01.06.2018 - 30.06.2018
 10. Ogłoszenie wyników 31.07.2018
 11. Działania informacyjne 04.01.2018 - 30.11.2018
 12. Konkurs na realizację projektów 11.01.2018 - 26.01.2018
 13. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Radom 2018: zasady

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą włączyć się osobiście w wybór inwestycji, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ramach oddanej do ich dyspozycji części budżetu Miasta. W 5. edycji budżetu obywatelskiego w gminie Radom do dyspozycji mieszkańców zabezpieczono w budżecie kwotę 4,8 miliona złotych.

W tegorocznej edycji gmina została podzielona na trzy obszary wartości, a każdy z nich otrzymał w ramach BO następujące środki:
– Obszar ogólnomiejski: 1,2 miliona złotych (szacunkowy koszt realizacji projektu zgłoszonego w ramach tego obszaru nie może przekroczyć kwoty 800 000 zł),
– Obszary lokalne: 600 tys. złotych (szacunkowy koszt realizacji projektu zgłoszonego w ramach tego obszaru nie może przekroczyć kwoty 400 000 zł),
– Obszar instytucjonalny: 600 tys. złotych (szacunkowy koszt realizacji projektu zgłoszonego w ramach tego obszaru nie może przekroczyć kwoty 400 000 zł).

Projekty można składać w terminie od 11 do 26 stycznia 2018 roku. Mieszkańcy mają do dyspozycji następujące ścieżki składania swoich projektów:

1. w formie papierowej: pobierając formularz ze strony www.konsultacje.radom.pl lub zgłaszając się osobiście do stałych punktów przyjmowania wniosków zlokalizowanych w naszym mieście:

– Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9, w godz. 7.30-15.30
– Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30, w godz. 7.30-16.30
– Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pokój 104) ul. Żeromskiego 53, w godz. 7.30-15.30
– Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1, w godz. 7.30 do 19.00

Głosować można również w mobilnych punktach głosowania:
29 czerwca Lewiatan, ul. Starokrakowska 121 14.00 - 16.00
29 czerwca Centrum - Fontanny 16.00 - 18.00
30 czerwca Plac Konstytucji/ Fontanny 13.30 -18.00
30 czerwca Plac Żołnierzy 72 Pułku Piechoty 16.00 - 18.00
30 czerwca Park Gołębiów II 16.00 - 18.00
30 czerwca Park Ustronie 16.00 - 18.00
30 czerwca Park Południe 16.00 - 18.00
30 czerwca Cmentarz Komunalny, wejście główne ul. Ofiar Firleja 45 15.00 - 17.00

2. Drogą elektroniczną na stronie www.konsultacje.radom.pl

Formalną weryfikację projektów przeprowadza Zespół Opiniujący. Jej wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości do 4 maja 2018 roku. Głosowanie nad dopuszczonymi do tego procesu projektami zaplanowano od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 r. Z kolei wyniki mieszkańcy poznają do 31 lipca 2018 r.

Głosowanie polega na ocenie projektów w karcie do głosowania. Każdy z projektów można
ocenić, przyznając od 1 do 3 punktów, poprzez postawienie znaku X w odpowiednim
kwadracie. Głosujący może ocenić wszystkie projekty, jeden bądź kilka w każdym z obszarów. Głosować mogą również osoby, które ukończyły 16. roku życia, jednak muszą w takim wypadku okazać dokument ze zdjęciem oraz złożyć oświadczenie ze zgodą opiekuna prawnego i podpis na karcie osób głosujących.

Podczas 5. edycji radomskiego budżetu obywatelskiego można zagłosować poprzez stronę www.konsultacje.radom.pl lub w następujących miejscach:
- w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
- w Biurze Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9 (pok. 13A),
- w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1,
- w Referacie Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta ul. Żeromskiego 53 (pok. 104)

Pełna lista punktów do głosowania dostępna jest na stronie www.konsultacje.radom.pl.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Radomiu

Lokalizacja: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom Telefon 483623226
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości