Budżet obywatelski Radlin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Radlin 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.10.2017 - 06.11.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.10.2017 - 07.11.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.11.2017
  4. Głosowanie 21.11.2017 - 06.12.2017
  5. Ogłoszenie wyników 14.12.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Radlin 2017: zasady

Do dyspozycji mieszkańców zostało przeznaczonych łącznie 200 tysięcy złotych, zaś jednorazowo pomysł nie mógł przekraczać 50 tysięcy złotych.

Od 16 października do 6 listopada mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje zadań do realizacji w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Formularz można było złożyć cyfrowo (za pośrednictwem podstrony miejskiej), bądź pobrać go i w formie papierowej złożyć w urzędzie miejskim. Do formularza wnioskodawca musiał dołączyć listę z podpisami co najmniej 15 innych mieszkańców, popierających pomysł. Należało też wstępnie oszacować koszta realizacji tego pomysłu, pamiętając, iż jednorazowy projekt nie mógł przekroczyć 50 tysięcy złotych.

Następnie wnioski zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych braków formalnych, które można było uzupełnić. Później projekty zostały upublicznione i poddane głosowaniu.

Głosowanie odbyło się w dniach od 21 listopada do 6 grudnia. Swój głos mogli oddać wszyscy mieszkańcy Radlina, którzy ukończyli 16 rok życia. Do dyspozycji głosujących oddany został serwis internetowy ale pozostała również możliwość głosowania drogą „papierową” w wybranych miejscach w mieście, gdzie pojawiły się specjalne urny: Urząd Miasta, Szkoła Podstawowa nr 3 (Głożyny), Szkoła Podstawowa nr 4 (Obszary), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Głosowanie w tych miejscach było możliwe w godzinach funkcjonowania tych placówek, zaś drogą internetową do północy 6 listopada. Propozycje, które otrzymały najwięcej głosów i zmieściły się (łącznie) w puli 200 tysięcy złotych zostały projektami przewidzianymi do realizacji w 2018 roku. Pozostałe – trafiły na listę rezerwową.

Projekty do realizacji w radlińskim budżecie obywatelskim:
- Wieść niesie - piłka plażowa w lesie
- Zielona sala - umysł wyzwala
- Ekologiczna ławka solarna w Radlinie
- Szwarne karlusy i gryfne frelki szykują imieninowe gierki

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Radlin

Lokalizacja: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin Telefon 324590200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości