Budżet obywatelski Radlin 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Radlin 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.10.2018 - 31.10.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 22.10.2018 - 13.11.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.11.2018
  4. Ogłoszenie wyników 19.11.2018 - 05.12.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Radlin 2018: zasady

II edycja Budżetu Obywatelskiego w Radlinie rozpoczęła się 5 października. Do końca tego miesiąca składać można było projekty, których wartość nie mogła przekroczyć 50 tysięcy złotych. Musiały one być poparte co najmniej 15 podpisami. Między 22 października a 13 listopada UM weryfikował projekty pod kątem poprawności merytorycznej i zgodności z wytycznymi. 14 listopada opublikowano projekty, które poddano publicznemu głosowaniu. Głosowanie trwało w dniach od 19 listopada do 5 grudnia. Głosować mogli wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 r.ż. Głosować można było za pośrednictwem strony internetowej oraz osobiście w wyznaczonych do tego miejscach. 14 grudnia ogłoszone zostaną wyniki głosowania.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Radlin

Lokalizacja: ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin Telefon 324590200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości