Budżet obywatelski Racibórz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Racibórz 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 07.05.2018 - 08.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 09.06.2018 - 31.08.2018
  3. Głosowanie 15.10.2018 - 28.10.2018
  4. Ogłoszenie wyników 07.11.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Racibórz 2018: zasady

Po raz czwarty chcąc zaangażować mieszkańców w sprawy Raciborza, miasto oddaje w ich ręce część miejskiego budżetu. Dokładnie 1 mln 500 tys. zł. Każdy pełnoletni mieszkaniec może w ramach tej procedury zgłosić swój pomysł do realizacji, a co za tym idzie mieć realny wpływ na wydatki budżetowe.

Nowy regulamin wprowadził obowiązkowy etap głosowania mieszkańców nad zgłoszonymi i zweryfikowanymi pozytywnie przez komisję projektami, niezależnie od tego czy ich łączna suma przekracza Budżet, czy też nie. W dokumencie pojawił się także zapis, mówiący że projekty ogólnomiejskie i lokalne, które podczas głosowania nie uzyskały przynajmniej 100 głosów nie będą realizowane.

Projekty finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego będą miały co 3 lata wyłącznie charakter ogólnomiejski, przy czym pierwszy nabór projektów ogólnomiejskich nastąpi w 2019 roku, a ich realizacja nastąpi w 2020 roku. To oznacza, że raz na trzy lata nie będzie można zgłaszać propozycji projektów lokalnych, a cała pula środków przeznaczona zostanie na realizację projektu (lub projektów – do wyczerpania puli środków) ogólnomiejskich.

W nowym regulaminie Budżetu Obywatelskiego pojawiło się ponadto kilka pomniejszych zmian. Do realizacji dopuszczone zostały projekty związane z budową i remontem chodników, parkingów i ciągów pieszo rowerowych. Do katalogu zadań wyłączonych z realizacji w ramach BO trafiły projekty dotyczące zakupów wyposażenia dla klubów sportowych, o dofinansowanie których mogą ubiegać się w drodze konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego.

Projekty można było zgłaszać na w terminie 7 maja do 8 czerwca. Głosowanie rozpocznie się 15 października.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Racibórz

Lokalizacja: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz Telefon 327550600
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości