Budżet obywatelski Racibórz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Racibórz 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 08.05.2017 - 09.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.06.2017 - 31.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017
  4. Głosowanie 16.10.2017 - 29.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 08.11.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Racibórz 2017: zasady

Propozycję projektu do budżetu obywatelskiego mógł zgłosić każdy mieszkaniec Raciborza, który ukończył 18 lat, z zastrzeżeniem, że każdy zgłaszający mógł zgłosić nie więcej niż jeden projekt lokalny i nie więcej niż jeden projekt ogólnomiejski. Każda propozycja musiała być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców Raciborza, którzy ukończyli 16 lat.

W ramach tegorocznej edycji do Urzędu Maista Racibórz spłynęły 42 wnioski. 14 z nich nie spełniło wymogów regulaminu budżetu obywatelskiego, natomiast 28 zostało zaopiniowanych pozytywnie (9 ogólnomiejskich i 19 lokalnych). Łączna kwota tych zadań wynosi 1 452 045,45 zł, a zatem nie przekracza dostępnej puli środków finansowych wynoszacych 1,5 mln zł. W związku z tym, zgodnie z regulaminem BO, wszystkie zadania spełniające wymogi regulaminowe, zostały automatycznie zakwalifikowane do realizacji i nie podlegały głosowaniu mieszkańców.
Wybrane przez mieszkańców projekty są realizowane w 2018 roku:

Zwycięskie projekty ogólnomiejskie:
- Wieża widokowa w Brzeziu
- Ścieżka zdrowia w Oborze
- Pawilon dla psów w schronisku
- Zakup sprzętu dla strażaków z Brzezia, Markowic, Miedoni i Sudołu
- Plac zabaw dla psów przy skrzyżowaniu ulic Matejki i Warszawskiej
- Raciborski kącik geograficzny w Parku Roth
- Zakup trybuny sportowej dla OSiR Racibórz
- Zakup książek i sprzętu elektronicznego dla filii Biblioteki w raciborskim szpitalu
- Wybudowanie schodów przy cmentarzu Jeruzalem

Projekty lokalne:
- Uporządkowanie terenu wokół boiska LKS Brzezie
- Plac ćwiczeń za remizą OSP w Brzeziu
- Budowa alejek typu parkowego przy ul. Osiedleńczej
- Ocickie centrum multimedialne w filii Biblioteki nr 3
- Termoizolacja stropodachu w budynku przy ul. K. Makuszyńskiego 1
- Remont ubikacji męskiej i wymiana drzwi wejściowych w budynku LKS Studzienna
- Remont pomieszczeń remizy strażackiej OSP w Raciborzu - Miedoni
- Zakup agregata prądotwórczego dla LKS 07 Markowice
- Doposażenie biblioteki w dzielnicy Markowice (filia nr 10)
- Wyposażenie zaplecza OSP Markowice w meble do zabudowy
- Siłownia pod chmurką przy ul. Jordana
- Kącik czytelniczy w bibliotece przy ul. Żorskiej (filia nr 8)
- Modernizacja osiedlowego placu zabaw przy ul.: Zamoyskiego i Chodkiewicza
- Stół do gry w tenisa stołowego przy ul. Miechowskiej
- Integracja i edukacja mieszkańców osiedla Obora
- Centrum multimedialne dla mieszkańców dzielnicy Płonia
- Aktywne i wesołe dzieciństwo przy ZPS 3 w Raciborzu
- Podwórko Eden przy ul. Dąbrowskiego
- Biblioteka bezpieczna i widoczna (filia nr 2)


Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Racibórz

Lokalizacja: ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz Telefon 32755 06 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości