Budżet obywatelski Raciąż 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Raciąż 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
  2. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Raciąż 2018: zasady

Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec Raciąża, który ukończył 13 lat. Głosowanie jest
jawne. W karcie do głosowania należy wpisać swój pesel oraz złożyć podpis. Karty złożone bez
numeru pesel bądź bez podpisu będą nieważne. W przypadku złożenia dwóch kart z tymi
samymi numerami PESEL obie karty będą nieważne.
Każdy uprawniony do głosowania na jednej karcie do głosowania może wybrać maksymalnie trzy
projekty.
Wzór karty do głosowania znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.miastoraciaz.pl w zakładce Aktualności.
Karty można będzie składać mailem (skan karty) na adres: sekretariat@miastoraciaz.pl, pocztą na
adres: Urząd Miejski w Raciążu, pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż lub osobiście
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Raciążu.
Wyniki głosowania będą zamieszczone na stronie internetowej.
Maksymalna kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski wynosi 50 000,00 zł.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 13 r.ż. tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Raciążu

Lokalizacja: Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż Telefon 23 679 11 63
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości