Budżet obywatelski Raciąż 2017

Budżet obywatelski Raciąż 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 28.04.2017 - 15.05.2017
  2. Głosowanie 15.06.2017 - 12.07.2017
  3. Ogłoszenie wyników 10.08.2017
  4. Realizacja projektów 10.08.2017 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Raciąż 2017: zasady

Maksymalna kwota środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski wynosi 50 000,00 zł.

Jakie projekty mogą zgłaszać mieszkańcy? Zakres tematyczny projektów jest dowolny. Co ważne, budżet jednego projektu nie może przekroczyć 50 tys. złotych.
Projekt może zostać złożony przez każdego obywatela z terenu Gminy Raciąż, jeśli jego pomysł uzyska poparcie 30 osób, również mieszkańców miasta. Co więcej, swoje pomysły mogą też zgłaszać organizacje pozarządowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec Raciąża, który ukończył 13 lat. Każdy uprawniony do głosowania na jednej karcie do głosowania może wybrać maksymalnie trzy projekty.

Tegoroczne głosowanie odbyło się w dniach 15 czerwca - 12 lipca.
Zwycięskie projekty: "Odmalowanie elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu", "Budowa lamp hybrydowych".

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 13 r.ż. tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Raciążu

Lokalizacja: Pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż Telefon 23 679 11 63
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości