Budżet obywatelski Pyrzyce 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Pyrzyce 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.05.2019 - 31.05.2019
  2. Głosowanie 02.09.2019 - 15.09.2019
  3. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Pyrzyce 2019: zasady

Budżet Obywatelski Gminy Pyrzyce na 2020 rok wynosi 250 tys. zł brutto w tym koszt dokumentacji. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. Każdy mieszkaniec Gminy Pyrzyce, może składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego. Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Gminę Pyrzyce, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Zależnie od charakteru zadania – inwestycyjny lub remontowy – obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce oceniający wniosek.

Do realizacji zostaną przeznaczone te zadania, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Pyrzycach

Lokalizacja: Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce Telefon 913970310
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości