Budżet obywatelski Pyrzyce 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Pyrzyce 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 14.04.2018 - 21.05.2018
  2. Głosowanie 04.09.2018 - 17.09.2018
  3. Ogłoszenie wyników 15.10.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Pyrzyce 2018: zasady

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu Gminy Pyrzyce, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu mieszkańcy. W Pyrzycach BO zorganizowany był po raz drugi. W tym roku do dyspozycji było 250 tys. złotych. W procesie budżetu obywatelskiego mógł uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Pyrzyce. Wystarczyło zgłosić swój projekt. Wnioski z propozycją zadań do budżetu obywatelskiego wraz z szacunkową wysokością środków przeznaczonych na jego realizację można składać od 17 kwietnia do 31 maja 2018 roku. Głosowanie na zgłoszone projekty odbyło się we wrześniu 2018 roku. Ogłoszenie wyników nastąpiło 15 października 2018 roku.

Pierwsze miejsce otrzymał projekt, który został wybrany do realizacji:
Remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie (w tym adaptacja pomieszczenia na łazienki) i pomieszczenia gospodarczego.

Zwycięski projekt zdobył 978 punktów. W całym głosowaniu wzięło udział 232 osoby.
Opis zadania

Zakres zadania obejmował będzie wykonanie kapitalnego remontu wewnątrz budynku.
1) Remont dużej sali z uwzględnieniem wymiany 4 okien i drzwi zewnętrznych - 2 szt. i drzwi wewnętrznych - 2 szt., remont pomieszczeń na górze i korytarza.
2) Adaptacja małej sali na łazienki ( 3 ) i pomieszczenie gospodarcze.
3) dokumentacja techniczna.
Remont obiektu ma na celu poprawienie warunków użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną oraz zwiększenie zainteresowania wynajmem sali świetlicy wiejskiej.

Uzasadnienie zadania

Obecnie stan techniczny budynku świetlicy wymaga poprawy i remontu. Inwestycja ma na celu remont obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną. Głównym celem zadania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców sołectwa Stróżewo. Realizacja zadnia wpłynie na rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych przedsięwzięć takich jak: organizacja dożynek, festynów, zabaw integracyjnych, spotkań z okazji Dnia Matki i Ojca, Dnia Dziecka Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet itp. Wzrośnie także standard pracy mieszkańców przy organizacji w/w imprez. Remont świetlicy przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania miejscowości Stróżewo. Przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców. " Remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie" została uznana przez mieszkańców jako sprawa priorytetowa.

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy miejscowości Stróżewo. Będą to zarówno dorośli mieszkańcy jak i również dzieci i młodzież, która korzysta ze Świetlicy Środowiskowej" znajdującej się w pomieszczeniach świetlicy. Beneficjentami będą także osoby starsze, które dzięki remontowi świetlicy i będą mogły aktywniej korzystać z zasobów, imprez i spotkań organizowanych w świetlicy.

Opis lokalizacji

Stróżewo - świetlica wiejska

Drugie miejsce zdobył projekt "Nowoczesne Pyrzyce o historii miasta" - nie zostanie on włączony do realizacji


Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Pyrzycach

Lokalizacja: Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce Telefon 913970310
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości