Budżet obywatelski Puszczykowo 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Puszczykowo 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.06.2017 - 31.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.06.2017 - 11.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 25.09.2017
  4. Głosowanie 09.10.2017 - 23.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 31.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Puszczykowo 2017: zasady

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy, który w dniu jego składania ukończył 16 lat. Aby zgłoszenie było ważne, wnioskodawca musi zebrać pod swoim pomysłem, co najmniej, 15 podpisów poparcia (od mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat). Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji formalnej i prawnej. Zwycięskie projekty są wyłaniane podczas głosowania (to odbywa się drogą pisemną i elektroniczną). Każdy mieszkaniec wybiera jedną propozycję.

Decyzją mieszkańców, w 2018 roku zrealizowany zostanie zwycięski projekt, wyłoniony spośród trzech propozycji. Wygrał:
- Zielony Targ w Puszczykowie

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski Puszczykowo

Lokalizacja: ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo Telefon 61 898 37 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości