Budżet obywatelski Puck 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Puck 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 04.06.2018 - 02.07.2018
  2. Realizacja projektów 31.12.2018

Budżet obywatelski Puck 2018: zasady

Kwota 270 tys. zł jest przeznaczona na zadania inwestycyjne, przy czym koszt jednego projektu nie może być wyższy niż 90 tys. zł.

Dwie pierwsze edycje Budżetu Obywatelskiego cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Pucka. Nadszedł czas na rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu BO 2018. Mamy nadzieję, że i tym razem pomysłowość i zaangażowanie mieszkańców pozytywnie nas zaskoczą - deklarują urzędnicy. Jaki obowiązuje "rozkład jazdy"?
04.06.2018 r. – 02.07.2018 r. składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego miasta Puck na rok 2019 przez mieszkańców (od 16 roku życia);
03.07.2018 r. – 06.07.2018 r. – weryfikacja formalna złożonych projektów (Komisja ds. budżetu obywatelskiego);
09.07.2018 r. – 20.07.2018 r.– dokonanie analizy złożonych projektów przez Komisję, odpowiednie referaty i jednostki z wykorzystaniem formularza „Karta analizy projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na rok 2019″; w przypadku niejasności dotyczących opisu projektu Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia; wnioskodawcy przysługują 3 dni na uzupełnienie projektu;
23.07.2018 r. – zatwierdzenie wyników analiz przez Burmistrza oraz ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym;
24.07.2018 r.– umieszczenie listy projektów do głosowania przez mieszkańców na stronach www.budzetobywatelski.miastopuck.pl i bip.miastopuck.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnienie jej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck oraz opublikowanie jej w mediach;
25.07.2018 r. – 30.09.2018 r.– działania promocyjne – podejmowane przez osoby zgłaszające – zweryfikowanych projektów, opublikowanych na liście do głosowania;
01.10.2018 r. – 31.10.2018 r.– głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na rok 2019: drogą elektroniczną na stronie www.budzetobywatelski.miastopuck.pl oraz w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy ul. 1-go Maja 13 w godzinach pracy urzędu.
16.11.2018 r. (urodziny miasta) – ogłoszenie wyników głosowania przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego 2019 r. na stronach www.budzetobywatelski.miastopuck.pl i www.bip.miastopuck.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnienie ich w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz opublikowanie ich w mediach.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Puck

Lokalizacja: ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck Telefon 58 673 0 500
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości