Budżet obywatelski Pszczyna 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Pszczyna 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.06.2017 - 19.06.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 25.08.2017
  3. Głosowanie 15.09.2017 - 01.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 22.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Pszczyna 2017: zasady

Od 5 czerwca do 19 czerwca mieszkańcy Pszczyny mogli zgłaszać propozycje projektów do III edycji Budżetu Obywatelskiego. Aby usprawnić pracę, miasto wprowadziło dwumiesięczny okres konsultacyjny, a w dniach od 26 czerwca do 18 sierpnia pracownicy urzędu prowadzili analizy projektów i byli w stałym kontakcie z ich autorami. Lista z zakwalifikowanymi projektami ukazała się 25 sierpnia. 15 września rozpoczęło się głosowanie, które trwało do 1 października. Do 13 października komisja skrutacyjna zliczała i rejestrowała głosy, a 22 października na stronie opublikowano wyniki Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 roku.

Najdroższe projekty wśród zwycięskich projektów ogólnomiejskich:
parking dla wszystkich – 100 tys. zł, realizacja V etapu budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie – 100 tys. zł, zakup sprzętu wodnego oraz samochodu transportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego PlessWave do prowadzenia szkoleń i obozów żeglarskich oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pszczyna – 100 tys. zł

Najciekawsze zwycięskie projekty lokalne:
Pszczyński Rower Miejski na Osiedlu Daszyńskiego – 25 000, zł, Fit Park (siłownia zewnętrzna i bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią) przy Dwójce na osiedlu Powstańców Śląskich – 79 500,00 zł, sztandar dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie – 8 000,00 zł, budowa zaplecza lekkoatletycznego: bieżni, lekkoatletycznej, bieżni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą i rzutu piłeczką palantową dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku oraz mieszkańców Piasku na terenie rekreacyjno-sportowym przed boiskiem „Orlik – etap I: budowa bieżni lekkoatletycznej i przebudowa ogrodzenia oraz modernizacja systemu alarmowego i ostrzegania ludności” – 102 031,29 zł, rewitalizacja skweru z pomnikiem, na 50-lecie jego ufundowania przez mieszkańców Studzionki – 29 780,00 zł.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Pszczyna

Lokalizacja: Ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna Telefon 32 449 39 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości