Budżet obywatelski Przemyśl 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Przemyśl 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
  2. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Przemyśl 2018: zasady

Podczas sesji 26 kwietnia 2018 r. radni miejscy zdecydowali o kolejnej zmianie formuły budżetu obywatelskiego. Każdy pełnoletni mieszkaniec miasta, zameldowany na stałe w Przemyślu, będzie miał dwa głosy. Jeden odda na ogólne pomysły w pierwszej kategorii, drugi na pomysły wskazane przez osiedla (może zagłosować na pomysł ze swojego osiedla lub innego).
Pomysły w dwóch kategoriach będą mogł zgłaszać zarządy osiedli lub grupy minimu 60 mieszkańców.
Kwota, jak radni przeznaczyli na tegoroczną edycję budżetu obywatelskeigo to 1,8 mln złotych.
Harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego, osobnym zarządzeniem ustali prezydent Przemyśla.
2 lipca ruszył nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Przemyślu

Lokalizacja: Rynek 1, 37-700 Przemyśl Telefon 16 678 68 20
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości