Budżet obywatelski Przemyśl 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Przemyśl 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.07.2018 - 30.07.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.07.2018 - 31.08.2018
  3. Ogłoszenie wyników 03.09.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Przemyśl 2018: zasady

Podczas sesji 26 kwietnia 2018 r. radni miejscy zdecydowali o kolejnej zmianie formuły budżetu obywatelskiego. Każdy pełnoletni mieszkaniec miasta, zameldowany na stałe w Przemyślu, będzie miał dwa głosy. Jeden odda na ogólne pomysły w pierwszej kategorii, drugi na pomysły wskazane przez osiedla (może zagłosować na pomysł ze swojego osiedla lub innego).
Pomysły w dwóch kategoriach będą mogł zgłaszać zarządy osiedli lub grupy minimu 60 mieszkańców.
Kwota, jak radni przeznaczyli na tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego to 1,8 mln złotych.
Harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego, osobnym zarządzeniem ustali prezydent Przemyśla.

W maju 2018 r. doszło do kolejnej modyfikacji przemyskiego budżetu obywatelskiego. Radni Rady Miejskiej w Przemyślu podjęli decyzję, że jeszcze w tym roku Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla odbywa się, po raz ostatni, na niezmienionych zasadach. Nie ma klasycznego zgłaszania projektów przez mieszkańców, czy grupy mieszkańców, a później głosowania. Kwota przeznaczona na tegoroczny Budżet Obywatelski, będzie rozdzielona pomiędzy przemyskie osiedla, w zależności od liczby osób, które w nich mieszkają. Kwota ta wynosi ok. 13 złotych na osobę. Najmniejsze osiedla są dodatkowo dofinansowywane.
Przyjęto następujący harmonogram:
2 do 20 lipca 2018 r. - zarządy osiedli w Przemyślu zgłaszają swoje projekty.
30 lipca do 31 sierpnia 2018 r. - weryfikacja pomysłów zgłoszonych przez zarządy osiedli w Przemyślu.
3 września 2018 r. - ogłoszenie wybranych projektów.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Przemyślu

Lokalizacja: Rynek 1, 37-700 Przemyśl Telefon 16 678 68 20
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości