Budżet obywatelski Przecław 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Przecław 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 07.05.2018 - 31.05.2018
  2. Maraton pisania wniosków 01.06.2018 - 30.06.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 07.05.2018 - 11.09.2018
  4. Składanie wniosków projektów 01.06.2018 - 29.06.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2018 - 05.07.2018
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 06.07.2018 - 14.07.2018
  7. Głosowanie 11.09.2018 - 22.09.2018
  8. Ogłoszenie wyników 24.09.2018 - 29.09.2018
  9. Realizacja projektów 01.01.2019 - 26.12.2019

Budżet obywatelski Przecław 2018: zasady

Gmina Przecław Budżet Obywatelski dzieli na dwie części: dla Przecławia i dla Tuszymy, największych swoich miejscowości. W każdej z nich jest do rozdysponowania po 100 tys. zł. Pomysł do realizacji może złożyć każdy pełnoletni mieszkaniec gminy, który zbierze pod nim co najmniej 10 podpisów poparcia. Projekty składane są na specjalnych formularzach. Pod kątem przygotowania sprawdza je koordynator i zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Oni tworzą listę pomysłów, które trafiają pod głosowanie mieszkańców. każdy mieszkaniec może oddać głos tylko na 3 pomysły. Do realizacji trafiają te projekty, które dostaną największą liczbę głosów do wyczerpania 100 tys. zł.

Tegoroczne głosowanie odbyło się w dniach 11-22 września 2018.
Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego miasta Przecław na 2019 roku wybrano:
1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Dz.Nr ewidencyjny 139/6, 139/2 prowadzącej od skrzyżowania ul. Weneckiej do skrzyżowania z ulica Przemysłową.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr Dz.180/16 w miejscowości Przecław
3. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Podlesie - I etap.
4. Budowa drogi gminnej na działce nr 339/8 w Przecławiu.

Lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Tuszymy na 2019 roku wybrano.
1. Przebudowa dróg na działkach numer ewidencyjny gruntów 2805, 2806, 2798 w Tuszymie oraz na działce numer ewidencyjny 2628 w Tuszymie

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Przecławiu

Lokalizacja: ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław Telefon 17 58 13 119
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości