Budżet obywatelski Pruszków 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Pruszków 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.02.2018 - 09.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 27.03.2018 - 09.05.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.05.2018
  4. Głosowanie 26.05.2018 - 24.06.2018
  5. Ogłoszenie wyników 09.07.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Pruszków 2018: zasady

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
W ramach 3. edycji budżetu obywatelskiego dokonano podziału miasta na siedem rejonów.
Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły od 5 lutego do 9 marca 2018 r.

Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać Projektodawca, który zbierze podpisy z poparciem projektu od co najmniej 30 osób – Mieszkańców obszaru, na którym realizowane będzie zadanie i który w momencie składania projektu ukończył 14 lat. Projektodawcą nie musi być mieszkaniec Pruszkowa.

W przypadku, gdy Projektodawcą jest osoba niepełnoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa.

Do składanego projektu należało dołączyć listę z podpisami 30 osób, które popierają ten pomysł. Poprzeć projekt może każdy mieszkaniec obszaru, którego ten projekt dotyczy i który w momencie składania projektu ukończył 14 lat.

Weryfikacja zgłoszonych projektów odbyła się w terminie od 27 marca do 9 maja 2018 r.

Głosować w budżecie obywatelskim mogą osoby, które w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyły 14 lat (w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo przez osobę małoletnią w procesie Budżetu Obywatelskiego Miasta Pruszkowa) i posiadają czynne prawo wyborcze na terenie Miasta Pruszkowa lub są na jego terenie zameldowane na pobyt stały lub posiadają Pruszkowską Kartę Mieszkańca.

Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta. Pamiętając, przy tym że może oddać głos tylko jeden raz papierowo lub elektronicznie, dysponując łącznie 10 punktami, którymi w dowolnym podziale może obdzielić dowolną liczbę wybranych projektów.

Tegoroczne głosowanie zaplanowano na termin: 26 maja - 24 czerwca.
Wybrane, zwycięskie projekty:
"Mini SKATEPARK na Gąsinie", "Seniorada III – Żbików", "Świetlica osiedlowa dla Mieszkańców (Tworki – Malichy).

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Pruszkowie

Lokalizacja: ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków Telefon 22 735 88 88
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości