Budżet obywatelski Pruszków 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Pruszków 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.02.2017 - 17.03.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 28.03.2017 - 10.05.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.05.2017
  4. Głosowanie 27.05.2017 - 25.06.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Pruszków 2017: zasady

Budżet Obywatelski w Pruszkowie to proces świadomego współdecydowania mieszkańców o wydatkach z budżetu miasta poprzez zgłaszanie swoich pomysłów, a następnie wspólny wybór do realizacji tych inicjatyw, które w największym stopniu odzwierciedlają ich potrzeby.
Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać Projektodawca, który skonsultuje swój pomysł z mieszkańcami danego obszaru i uzyska poparcie projektu – zbierze podpisy od co najmniej 30 osób – Mieszkańców obszaru, na którym realizowane będzie zadanie i którzy w momencie składania projektu ukończyli 14 lat.

Podczas tegorocznej edycji pomysły można było zgłaszać od 4 lutego do 17 marca. Ich weryfikacja trwała od 28 marca do 10 maja.
Głosowanie odbyło się od 27 maja do 25 czerwca 2017 r.

Wybrane, zwycięskie projekty: "Aleja drzew - czyste powietrze dla Pruszkowa", "Boisko sportowe -wielofunkcyjne (ogólnodostępne)", "Świetlica osiedlowa dla mieszkańców".

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Pruszkowie

Lokalizacja: ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków Telefon 22 735 88 88
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości