Budżet obywatelski Pruszcz Gdański 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Pruszcz Gdański 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 30.04.2019
  2. Składanie wniosków projektów 01.04.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.08.2019
  4. Głosowanie 01.09.2019
  5. Ogłoszenie wyników 15.10.2019
  6. Realizacja projektów 01.11.2019

Budżet obywatelski Pruszcz Gdański 2019: zasady

Zakończono ostatni etap prac VI edycji Budżetu Obywatelskiego w Pruszczu Gd. W głosowaniu udział wzięło 1637 osób, które łącznie oddały 7472 głosy.

W dniu 14 października 2019 r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaakceptował raport Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego z przeprowadzonych konsultacji, w którym zawarto wyniki głosownia na zgłoszone i zatwierdzone projekty oraz wskazano zadania do ujęcia w projekcie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020.

Zadania, które ujęte zostaną w Budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2020 r. znalazły się:

1. Zakup i montaż 400 budek lęgowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański.
2. Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektryczny, wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańców (szkół, zakładów pracy).
3. Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcz Gd. - Sobieszewo.
4. Dosadzanie drzew, krzewów, bylin i kwiatów na terenie całego miasta - liczba oddanych głosów 873
5. Dostawienie ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz popielniczek na terenie całego miasta - liczba oddanych głosów 815.

Łączna wartość zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. wynosi 600 000 zł.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański Telefon 58 775 99 21
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości