Budżet obywatelski Pruszcz Gdański 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Pruszcz Gdański 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.04.2018 - 27.04.2018
  2. Głosowanie 10.09.2018 - 24.09.2018
  3. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Pruszcz Gdański 2018: zasady

W ramach V edycji mogły być zgłaszane zadania o wartości jednostkowej nieprzekraczającej kwoty 150 000 zł, mieszczące się w kompetencji gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, z wyjątkiem projektów wymagających wydania pozwolenia na budowę, które są możliwe do realizacji w okresie dwóch lat tj. 2019-2020. Dopuszczono także możliwość składania wniosków dotyczących inwestycji realizowanych na ogólnodostępnym terenie, przyległym do budynków szkół i placówek oświatowych. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, nieobciążone na rzecz osób trzecich.

Każdy uprawniony mieszkaniec mógł poprzeć więcej niż jedną propozycję zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego.

Od 10 do 24 września trwało głosowanie na projekty w ramach 5 edycji Budżetu Obywatelskiego.
Do realizacji w ramach 5 edycji BO w Pruszczu Gdańskim przeznaczono cztery zadania, które
otrzymały największą ilość punktów otrzymały projekty:

1. Plaża miejska - doposażenie terenu o zestaw zabawowy "Statek", leżaki, drewniane siedziska na betonowym korycie rzeki po obu stronach rzeki, drewniane schody do siedzenia, podświetlenie LED-owe mostku z wynikiem 2992 pkt
2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych z wynikiem 2501 pkt
3. Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy - teren przy dworcu PKP z wynikiem 2395 pkt
4. Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie WWW i w aplikacjach na smartfony z wynikiem 2289 pkt

Burmistrz miasta Janusz Wróbel podkreślił, że w porównaniu do roku ubiegłego w głosowaniu wzięło udział o ponad 46% więcej mieszkańców.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański Telefon 58 775 99 21
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości