Budżet obywatelski Prudnik 2017

Budżet obywatelski Prudnik 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.06.2017 - 28.07.2017
  2. Głosowanie 24.09.2017 - 29.09.2017
  3. Ogłoszenie wyników 05.10.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Prudnik 2017: zasady

BO na 2018 r. wynosi 350 000 zł, z czego 290 tys. zł na projekty zlokalizowane na obszarze miasta Prudnik, 40 tys. zł na projekty na obszarze sołectw: Moszczanka, Łąka Prudnicka, Szybowice, Rudziczka, Niemysłowice, 20 tys. zł na projekty na obszarze sołectw: Piorunkowice, Czyżowice, Mieszkowice, Dębowiec, Wierzbiec.

Kosztorysy projektów mogą być powiększone o przypadające dla poszczególnych wsi środki funduszu sołeckiego.

Propozycję zadań do BO może zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców gminy Prudnik. Proponowane zadania nie mogą dotyczyć np. modernizacji czy rozbudowy projektów wcześniej zrealizowanych w ramach BO czy dotyczyć wyłącznie przygotowania dokumentacji technicznej.

Zgłoszenia składa się w wersji pisemnej w sekretariacie UM, listownie lub elektronicznie. Głosowanie na zakwalifikowane przez urząd zadania przeprowadza się w wyznaczonych punktach lub przez internet. Przy wybranym zadaniu należy postawić znak "X". Każdy inny głos (brak znaku "X" lub zaznaczenie większej liczby zadań) jest nieważny.

http://bip.prudnik.pl/download/attachment/40672/613-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-xxxix-613-2017-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-ustalenia-zasad-i-trybu-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-na-temat-budzetu-gminy-prudnik.pdf

W głosowaniu oddano 1808 głosów.

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok:

Największą liczbę głosów na obszarze miasta Prudnika otrzymały zadania:
1: Zakup urządzeń do pielęgnacji i renowacji płyt boisk sportowych z nawierzchnią naturalną na terenie Gminy Prudnik
2: System podgrzewania wody basenu miejskiego w Prudniku z wykorzystaniem energii słońca

Największą liczbę głosów na obszarze sołectw Moszczanka, Łąka Prudnicka, Szybowice, Rudziczka, Niemysłowice otrzymało zadanie:
3: Rozwój działalności kulturalno-sportowej w sołectwach Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice

Projekt zakwalifikowany do realizacji bez głosowania, złożony jako jedyny z terenu sołectw Piorunkowice, Czyżowice, Mieszkowice, Dębowiec i Wierzbiec:
4: Altana drewniana na terenie Domu Kultury w Czyżowicach

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Prudniku

Lokalizacja: ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik Telefon 77 4066205
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości