Budżet obywatelski Prószków 2018

Budżet obywatelski Prószków 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 15.03.2018
  2. Składanie wniosków projektów 16.03.2018 - 09.04.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.04.2018 - 23.04.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 24.04.2018
  5. Głosowanie 30.04.2018 - 15.05.2018
  6. Ogłoszenie wyników 18.05.2018
  7. Realizacja projektów 20.05.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Prószków 2018: zasady

To pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Prószków, na którą przeznaczono 100 tys. zł.

Od 16 marca 2018r. każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i zamieszkuje na terenie miasta, może zgłaszać swoje pomysły. Termin zgłoszeń upływa 9 kwietnia.

Propozycje mogą obejmować zarówno działania inwestycyjne (np. budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury gminnej), jak i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, sportowym itp. mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. Jeszcze w tym roku do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów w trakcie głosowania.

Głosowanie odbywa się przez: złożenie wypełnionej ankiety konsultacyjnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie w przeznaczonej na ten cel urnie; przesłanie wypełnionej ankiety konsultacyjnej na adres Urzędu Miejskiego w Prószkowie (decyduje faktyczna data wpływu); wypełnienie elektronicznego formularza ankiety konsultacyjnej na stronie internetowej dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu.\

Każdy głosujący ma możliwość oddania głosu tylko raz, na jedno wybrane zadanie. Zaznaczenie wybranej propozycji zadania jest tożsame z zagłosowaniem za realizacją danego zadania w 2018r. Do wyboru jest osiem zadań.

W gminie Prószków na koniec 2017 r. mieszkały 9323 osoby, z czego 2743 w samym mieście.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Prószków

Lokalizacja: UL. OPOLSKA 17, 46-060 Prószków Telefon 77 401370
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości