Budżet obywatelski Praszka 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Praszka 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.08.2018 - 31.08.2018
  2. Składanie wniosków projektów 11.09.2018 - 30.09.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.10.2017 - 12.10.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 13.10.2017 - 20.10.2017
  5. Składanie odwołań 13.10.2017 - 20.10.2017
  6. Rozpatrywanie odwołań 13.10.2017 - 20.10.2017
  7. Głosowanie 21.10.2017 - 06.11.2017
  8. Ogłoszenie wyników 10.11.2017
  9. Realizacja projektów 02.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Praszka 2017: zasady

Zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji gminy

Łączna kwota projektów przyjęta do realizacji w 2018 roku nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł.

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego

Prawo do zgłaszania projektów ma każdy mieszkaniec gminy

Prawo do udziału w głosowaniu na poszczególne projekty ma każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16 lat.

WYNIKI głosowania na propozycje do budżetu obywatelskiego na rok 2018 w Praszce:

1. Doposażenie wybranych jednostek OSP z Gminy Praszka w niezbędny sprzęt do ratowania życia, zdrowia i mienia ludności lokalnej - Wygiełdów, Skotnica, Brzeziny, Gana, Wierzbie, Przedmość, Praszka - 1949 głosów
2. Harcówka – modernizacja pomieszczeń w Praszce obok szkoły podstawowej nr 2 - 181

3. Zwiększenie komfortu rekreacyjnego spędzania wolnego czasu w Centrum Rekreacji i Sportu w Strojcu poprzez budowę altany wraz z wyposażeniem i wybrukowanym terenem pod altanę - 179
4. Siłownia zewnętrzna na terenie szkoły podstawowej numer 2 w Praszce - 157
5. Plac parkowo-rekreacyjny - Praszka, plac nad Wyderką - 114
6. Zagospodarowanie placu wiejskiego w Kowalach przy ulicy Ożarowskiej - 84
7. Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji - Praszka, plac nad Wyderką - 76
8. Budowa kaskady wodnej w Strojcu - 73
9. Dokończenie rozbudowy domku wiejskiego – remont starej i wykonanie nowej części dachu w Lachowskiem - 59
10. Park ćwiczeń siłowych Street workaut - Praszka, Przedmość, Wygiełdów - 58 głosów
11. Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni z trawy syntetycznej - Praszka, stadion - 52
12. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych poprzez zamontowanie dodatkowego oświetlenia drogi rowerowej przy parkingu cmentarnym na ul. Kaliskiej oraz chodnika ul. Powstańców śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Listopadową - 18

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Praszce

Lokalizacja: Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka Telefon 34 3591 009
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości