Budżet obywatelski Praszka 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Praszka 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.08.2019 - 30.08.2019
  2. Składanie wniosków projektów 09.09.2019 - 27.09.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.10.2019 - 11.10.2019
  4. Głosowanie 21.10.2019 - 08.11.2019
  5. Ogłoszenie wyników 14.11.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Praszka 2019: zasady

Zzadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji gminy
Planowana kwota projektów przyjętych do realizacji w 2020 roku nie może łącznie przekroczyć kwoty 60 000,00 zł.
kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne
kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na organizację lub dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych.

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego
Prawo do zgłaszania projektów ma każdy mieszkaniec gminy
Prawo do udziału w głosowaniu na poszczególne projekty ma każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16 lat

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Praszce

Lokalizacja: Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka Telefon 34 359 10 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości