Budżet obywatelski Praszka 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Praszka 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.08.2018 - 31.08.2018
  2. Składanie wniosków projektów 11.09.2018 - 28.09.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.10.2018 - 12.10.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.10.2018 - 20.10.2018
  5. Głosowanie 22.10.2018 - 06.11.2018
  6. Ogłoszenie wyników 09.11.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Praszka 2018: zasady

Planowana kwota projektów przyjętych do realizacji w 2019 roku nie może łącznie przekroczyć kwoty 60 000 zł.
50 000 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne.
10 000 zł przeznacza się na organizację lub dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych.

Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego
Zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji gminy

Prawo do zgłaszania projektów ma każdy mieszkaniec gminy.

Prawo do udziału w głosowaniu na poszczególne projekty ma każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16 lat.

WYNIKI GŁOSOWANIA:
Oto wyniki głosowania:
Inwestycje twarde:
Sprawny dojazd - zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością do Gany - 658
Podniesienie wartości i atrakcyjności wypoczynkowych w Centrum Rekreacji i Sportu w Strojcu - 547
Siłownia zewnętrzna na terenie szkoły podstawowej nr 2 w Praszce - 166
Plac parkowo-rekreacyjny nad Wyderką - 130
Dokończenie rozbudowy budynku na potrzeby wiejskie na Placu Wiejskim w Lachowskiem - 71

Inwestycje miękkie, czyli imprezy:
Organizacja imprezy cyklicznej Strojecka Majówka 2019 - 714 głosów
Zatrzymać czas - światowy dzień fotografii w Praszce - 236

Wybrane inwestycje obywatelskie to:
Sprawny dojazd - zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością.
Zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością z terenu całej gminy Praszka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie. Samochód będzie przystosowany do transportu osób na wózkach inwalidzkich.
Koszt: 60.000 zł

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Praszce

Lokalizacja: Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka Telefon 34 359 10 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości