Budżet obywatelski Prabuty 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Prabuty 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.04.2017 - 30.04.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.05.2017 - 10.06.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.06.2017 - 25.06.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 26.06.2017 - 30.06.2017
  5. Głosowanie 15.09.2017 - 30.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 01.10.2017 - 10.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Prabuty 2017: zasady

Zgłoszone w ramach prabuckiego Budżetu Obywatelskiego projekty nie przekraczają kwoty przeznaczonej na realizację Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego (100 000 zł), w związku z czym do realizacji zakwalifikowały się wszystkie zgłoszone projekty (zgodnie z Regulaminem PBO).

Zespół Koordynujący Prabucki Budżet Obywatelski podjął decyzję o nieprzeprowadzaniu głosowania.

Poniżej lista projektów zakwalifikowanych do realizacji:
* „Wymarzone książki dla naszych dzieci” – zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 2
w Prabutach - Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prabutach - 10.000 zł
* Dirt Park Prabuty – Tor Rowerowy - Prabuty, ul. Sportowa - 50.000 zł
* Obelisk z tablicą pamiątkową przy Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach - Dz. nr 65/15 przy ul. Kuracyjnej - 8.000 zł
* Rewitalizacja mauzoleum w parku - Park miejski w Prabutach przy ul. Parkowej - 30.000 zł

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Lokalizacja: ul. Kwidzyńska 2, 82-500 Prabuty Telefon 55 278 20 01
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości