Budżet obywatelski Poznań 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Poznań 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 07.05.2018 - 04.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 24.08.2018 - 14.09.2018
  3. Składanie odwołań 24.08.2018 - 21.09.2018
  4. Głosowanie 27.09.2018 - 19.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 30.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Poznań 2018: zasady

Siódma edycja to rekordowy budżet obywatelski pod względem puli środków przeznaczonych na realizację zwycięskich projektów. Decyzją Prezydenta Miasta kwota PBO wzrosła do 20 mln zł!

Pierwsze projekty będzie można składać od 7 maja. Można to zrobić elektronicznie – poprzez stronę internetową lub pisemnie na dedykowanym formularzu zgłoszeniowym (wersję papierową należy dostarczyć lub wysłać na adres: UMP, Gabinet Prezydenta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań).

Środki przeznaczone na projekty zostały decyzją Zespołu ds. PBO19 podzielone na:
a) ogólnomiejskie – łącznie 6 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł,
b) rejonowe w 13 rejonach – łącznie 14 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 600 tys. zł, chyba że pula środków przeznaczona na dany rejon jest mniejsza.

. Do PBO19 można składać projekty, które:
a) dotyczą zadań własnych gminy lub powiatu, realizowanych przez jednostki miejskie,
b) w przypadku zadań inwestycyjnych (majątkowych) – spełniają warunek, że teren, na którym projekt będzie realizowany, musi znajdować się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Poznania),
c) są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2019. W przypadku projektów, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii, dopuszcza
się realizację projektu w trakcie kolejnego roku budżetowego.

Zgłaszanie projektów
1. Propozycję projektów do zrealizowania w ramach PBO19 może zgłosić każdy mieszkaniec – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie miasta Poznania.
2. Każdy mieszkaniec jako Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie trzy projekty.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Poznania

Lokalizacja: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań Telefon 61 878 52 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości