Budżet obywatelski Poznań 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Poznań 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 04.05.2017 - 30.10.2017
  2. Składanie wniosków projektów 04.05.2017 - 02.06.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.06.2017 - 22.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 22.09.2017
  5. Składanie odwołań 23.08.2017 - 14.09.2017
  6. Rozpatrywanie odwołań 15.09.2017 - 21.09.2017
  7. Głosowanie 09.10.2017 - 30.10.2017
  8. Ogłoszenie wyników 06.11.2017
  9. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Poznań 2017: zasady

Propozycję projektów do zrealizowania w ramach PBO18 może zgłosić każdy mieszkaniec - osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania. Każdy mieszkaniec, jako wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Zgłoszenie propozycji zadania następuje poprzez wypełnienie formularza. Formularz zgłoszeniowy projektu wypełnia się elektronicznie na stronie www.budzet.um.poznan.pl (Serwis PBO18) lub składa się go pisemnie w
sekretariacie Gabinetu Prezydenta w wyznaczonym terminie. Zgłoszone przez
wnioskodawców projekty podlegają wieloetapowej weryfikacji formalnej
i merytorycznej. Projekty są wybierane w głosowaniu powszechnym. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec - osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania. Każdy mieszkaniec może głosować tylko raz, we własnym imieniu, w jednym głosowaniu, na projekty ogólnomiejskie i projekty rejonowe. W celu zapewnienia jednokrotności w tym zakresie konieczne jest podanie numeru PESEL. Podczas
głosowania można oddać maksymalnie jeden głos na projekty
ogólnomiejskie i maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe. Głosowania dokonuje się poprzez wypełnienie formularza głosowania w wersji elektronicznej w Serwisie PBO18. Do realizacji przeznaczone są te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, a ich wartość sumaryczna mieści się w danej puli budżetu obywatelskiego.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Poznania

Lokalizacja: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań Telefon 61 878 52 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości