Budżet obywatelski Police 2020

Edycja budżetu:

2020

Budżet obywatelski Police 2020: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.04.2019 - 30.05.2019
  2. Maraton pisania wniosków 31.05.2019 - 15.07.2019
  3. Składanie wniosków projektów 16.07.2019 - 25.08.2019
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 26.09.2019
  5. Głosowanie 09.09.2019 - 22.09.2019
  6. Ogłoszenie wyników 30.09.2019
  7. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Police 2020: zasady

W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Police, z tym że w imieniu mieszkańców, którzy nie ukończyli 13 roku życia, głosują opiekunowie prawni.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Policach

Lokalizacja: ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police Telefon 91 431-18-16
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości