Budżet obywatelski Police 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Police 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 14.05.2018 - 30.05.2018
  2. Składanie wniosków projektów 01.07.2018 - 14.09.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.09.2018 - 30.10.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.10.2018
  5. Głosowanie 15.11.2018 - 01.12.2018
  6. Ogłoszenie wyników 02.12.2018 - 10.12.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Police 2018: zasady

Ruszyła IV edycja Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Do 14 września czekamy na pomysły. W czwartej edycji budżetu obywatelskiego nowością jest zwiększona suma do podziału na zgłoszone i wybrane projekty do 1.300.000 zł. Milion z tej kwoty przeznaczony zostanie na projekty miejskie a pozostała kwota na przedsięwzięcia sołeckie.
Kolejną istotną zmianą regulaminu PBO dotyczy szacunkowego kosztorysu we wniosku. Od tej edycji do projektu należy dołączyć dokumenty związane z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym (np. ze stron internetowych), kosztorys inwestorski lub potwierdzenie odpowiedniego wydziału Urzędu Miejskiego w Policach, że przedstawiane szacunkowe koszty są wykonane prawidłowo.Jeżeli zgłaszane przedsięwzięcie mieści się w kategorii projektu budowlanego, remontowego, instalacyjnego (np.dwa seanse
budowa chodnika, drogi, instalacja placu zabaw, siłowni plenerowej itp.) to wtedy dodatkowo należy załączyć zdjęcie (lub zdjęcia) dotyczące zgłaszanego zadania oraz mapę z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania. W tej edycji radni Rady Miejskiej w Policach oraz Burmistrz Polic nie będą mogli składać propozycji zadań do PBO.
Weryfikacja złożonych projektów potrwa od 15 września do 30 października. Ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych projektów - 31 października. Czas na głosowanie przyjdzie 15 listopada i potrwa do 1 grudnia. Ogłoszenie listy zadań rekomendowanych do realizacji - najpóźniej do 10 grudnia.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Policach

Lokalizacja: ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police Telefon 91 431-18-30
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości