Budżet obywatelski Podkowa Leśna 2018

Edycja budżetu:

Budżet obywatelski Podkowa Leśna 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 23.04.2018 - 18.05.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 23.04.2018 - 20.08.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2018
  4. Głosowanie 17.09.2018 - 23.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 28.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Podkowa Leśna 2018: zasady

Budżet partycypacyjny to proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Podkowa Leśna.

Kwota środków przeznaczona na realizację budżetu partycypacyjnego wyniesie 100.000 zł. Kwota zostanie potwierdzona przez Radę Miasta Podkowa Leśna w postaci budżetu uchwalonego na 2019 rok.

Jakie projekty można było zgłaszać w 3. edycji BP?

W ramach budżetu partycypacyjnego mogły być zgłaszane projekty, które:
1) należą do zadań własnych gminy;
2) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;
3) są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
4) nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Miasto
Podkowa Leśna;
5) są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2019;
6) umożliwiają nieodpłatne korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół
mieszkańców.

Kto mógł zgłosić projekt? Jak to zrobić?

Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego mógł zgłosić
każdy mieszkaniec Miasta Podkowa Leśna.

Swoje projekty mieszkańcy Podkowy Leśnej mogli zgłaszać od 23 kwietnia do 18 maja 2018 r.

Weryfikacja projektów

Zgłoszone projekty podlegały weryfikacji, którą przeprowadzają pracownicy Urzędu
Miasta Podkowa Leśna.

Proces weryfikacji zaplanowano od 23 kwietnia do 20 sierpnia 2018 r.

Kolejność projektów na liście i głosowanie mieszkańców.

Projekty pozytywnie zweryfikowane przez komisję trafiły pod głosowanie mieszkańców. . Kolejność projektów na liście do głosowania uzależniona jest od kolejności ich wpływu
do Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Lista projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców zamieszczona została na stronie internetowej www.podkowalesna.pl i tablicach ogłoszeniowych na terenie Miasta Podkowa Leśna najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Głosować można było osobiście przy użyciu papierowej karty do głosowania w stacjonarnych punktach oraz w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie www.podkowalesna.pl.

Lista punktów, w których można zagłosować przy użyciu papierowej karty do głosowania,
obejmuje:
1) Urząd Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41;
2) Miejską Bibliotekę Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej przy ul. Błońskiej 50;
3) Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18.

Wzór karty do głosowania dostępny jest tutaj: http://podkowalesna.pl/bez-kategorii/rusza-trzecia-edycja-budzetu-partycypacyjnego/.

Głosowanie trwało od 17 do 23 września 2018 r. Z kolei jego wyniki zostały ogłoszone 28 września 2018 r.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

Lokalizacja: ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna Telefon 22 759 21 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości